Unit 3 lớp 12: Looking backVới lời giải bài tập Unit 3 lớp 12: Looking back trong Unit 3: The green movement Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3.

Unit 3 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Listen and underline the sounds that are assimilated. (Lắng nghe và gạch dưới các phát âm được đồng hóa.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. This is the best book on environmental issues.

2. We believe that both sides should focus more on energy-saving projects.

3. We'll make the earth a green planet.

4. Wind power produces no greenhouse gas emissions during operation.

5. Bio-fuels are obtained from biodegradable plant material.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là cuốn sách hay nhất về các vấn đề môi trường.

2. Chúng tôi tin rằng cả hai bên nên tập trung nhiều hơn vào các dự án tiết kiệm năng lượng.

3. Chúng ta sẽ làm cho trái đất trở thành một hành tinh xanh.

4. Năng lượng gió không tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong quá trình hoạt động.

5. Nhiên liệu sinh học được lấy từ nguyên liệu thực vật có thể phân hủy sinh học.

2 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Listen and complete the sentences. (Nghe và hoàn thành câu.)

Bài nghe:

1. Fresh ___________ provide lots of valuable nutrients.

2. Sustainability is the key element in modern ___________.

3. I got ___________ after eating vegetables sprayed with pesticides.

4. The goal of ___________ foundation is to create new wildlife habitats.

5. We started using energy-saving ___________.

Đáp án:

1. green beans

2. town planning

3. food poisoning

4. Green Britain

5. light bulbs

Hướng dẫn dịch:

1. Đậu xanh tươi cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng quý giá.

2. Tính bền vững là yếu tố then chốt trong quy hoạch thị trấn hiện đại.

3. Tôi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn rau bị phun thuốc trừ sâu.

4. Mục tiêu của tổ chức Great Britain Foundation là tạo ra các môi trường sống mới cho động vật hoang dã.

5. Chúng tôi bắt đầu sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

Vocabulary

1 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences with the correct form of the words/phrases in the box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ / cụm từ trong hộp.)

Quảng cáo

deplete        combustion        organic        disposal of        soot particle        pathway         clutter

1. The focus of the seminar will be on __________ hazardous waste.

2. Some people still think that our natural resources can never be __________.

3. A good way of clearing __________ from your home is to sort it into ‘throw away', ‘put away', and ‘give away' boxes.

4. __________ farming avoids the use of chemical fertilisers and pesticides.

5. Incomplete __________ often gives off toxic by-products.

6. __________ are so tiny that they can enter the bloodstream causing health problems.

7. Green technology has been part of the __________ to economic progress.

Đáp án:

1. disposal of

2. depleted

3. clutter

4. Organic

5. combustion

6. Soot particles

7. pathway

 

Hướng dẫn dịch:

1. Trọng tâm của cuộc hội thảo sẽ là xử lý chất thải nguy hại.

2. Một số người vẫn nghĩ rằng tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không bao giờ cạn kiệt.
3. Cách tốt nhất để dọn dẹp lộn xộn từ ngôi nhà của bạn là xếp nó thành hộp "ném đi", "bỏ đi" và "cho đi".
4. Nông nghiệp hữu cơ tránh sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu.

5. Quá trình đốt cháy không hoàn chỉnh thường gây các sản phẩm phụ độc hại.

6. Các phân tử bụi than quá nhỏ nên chúng có thể xâm nhập vào dòng máu gây ra các vấn đề về sức khỏe.

7. Công nghệ xanh đã là một phần của con đường dẫn đến tiến bộ kinh tế.

Grammar

1 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Combine the simple sentences into compound sentences, using appropriate conjunctions. (Kết hợp câu đơn giản thành câu ghép, sử dụng liên từ thích hợp.)

1. We read food labels carefully. We want to buy only organic products.

2. The burning of fossil fuels is the largest source of greenhouse gas emissions. The burning of fossil fuels causes air pollution.

3. Shall we organise a tree-planting day? Shall we launch a recycling campaign at school?

4. Regular exercise is essential to longevity. It is not the only factor.

5. Noise pollution can cause stress and psychological problems. Try to spend some peaceful, quiet time in nature.

Đáp án:

1. We read food labels carefully, for we want to buy only organic products.

2. The burning of fossil fuels is the largest source of greenhouse gas emissions and causes air pollution.

3. Shall we organise a tree-planting day or launch a recycling campaign at school?

4. Regular exercise is essential to longevity, but it is not the only factor.

5. Noise pollution can cause stress and psychological problems, so try to spend some peaceful, quiet time in nature.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đọc nhãn thực phẩm cẩn thận, vì chúng tôi chỉ muốn mua các sản phẩm hữu cơ.

2. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất và gây ô nhiễm không khí.

3. Chúng ta sẽ tổ chức ngày trồng cây hay phát động chiến dịch tái chế ở trường?

4. Tập thể dục thường xuyên là điều cần thiết để kéo dài tuổi thọ, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất.

5. Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra căng thẳng và các vấn đề tâm lý, vì vậy hãy cố gắng dành thời gian yên bình, tĩnh lặng trong thiên nhiên.

2 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Combine the simple sentences into complex sentences, using the word in brackets. (Kết hợp câu đơn giản thành câu ghép, sử dụng liên từ thích hợp.)

1. We change our consumption habits. We can reduce our carbon footprint. (if)

2. We should use bicycles instead of cars. This will help to reduce exhaust fumes and pollution. (because)

3. Fossil fuels are burned. They emit harmful gas into the environment at the same time. (when)

4. Protect the environment. You live there. (where)

5. We reuse bags, old clothes and scrap paper at home. We can reduce waste. (so that)

Đáp án:

1. If we change our consumption habits, we can reduce our carbon footprint.

2. We should use bicycles instead of cars because this will help reduce exhaust fumes and pollution.

3. When fossil fuels are burned, they emit harmful gas into the environment.

4. Protect the environment where you live.

5. We reuse bags, old clothes and scrap paper at home so that we can reduce waste.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chúng ta thay đổi thói quen tiêu dùng, chúng ta có thể giảm lượng khí thải carbon.

2. Chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì ô tô vì điều này sẽ giúp giảm thiểu khói thải và ô nhiễm.

3. Khi đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, chúng thải ra môi trường khí độc hại.

4. Bảo vệ môi trường nơi bạn sống.

5. Chúng ta tái sử dụng túi xách, quần áo cũ và giấy vụn ở nhà để giảm thiểu chất thải.

3 (trang 40-SGK tiếng anh 12). Match the simple sentences. Then write complex sentences with which. (Nối các câu đơn giản. Sau đó viết các câu phức tạp với which)

Quảng cáo

Unit 3 lớp 12: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

1. d.

2. a.

3. e.

4. b.

5. c.

Hướng dẫn dịch:

1. Chất lượng không khí trong nhà ở trường hiện nay đã tốt hơn, điều này đã giúp học sinh cải thiện sự tập trung và kết quả kiểm tra.

2. Họ đã làm sạch nấm mốc trên tường, điều này giúp giảm thiểu các cơn hen suyễn.

3. Chúng tôi giữ cho môi trường trường học xanh sạch đẹp, điều đó khiến chúng tôi rất tự hào.

4. Họ đã bắt đầu sử dụng nhiều sản phẩm xanh hơn, điều này đã mang lại cho họ một số lợi ích về tài chính và sức khỏe.

5. Nhân viên nhà trường đã chỉ cho phụ huynh những cách khác nhau để tiếp cận môi trường xanh, điều này đã có tác động đến toàn bộ cộng đồng.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-3-the-green-movement.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên