Unit 3 lớp 12: Communication and CultureUnit 3 lớp 12: Communication and Culture

Communication

1 (trang 38-SGK tiếng anh 12). Listen to an overview of the green movement in Viet Nam. Decide whether the following statements are true (T), or false (F). Tick the correct box. (Nghe một cái nhìn tổng quan của phong trào xanh ở Việt Nam. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Quảng cáo

Unit 3 lớp 12: Communication and Culture | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

1. People in Viet Nam have become more aware of the environmental issues.

2. Super Motor Viet Nam has been working with 'Go Green Programme' to develop new environmentally friendly vehicles.

3. A tree-planting festival is organised by The Plaza's as part of their Go Green campaign.

4. On The Plaza's Green Day, disposable plastic bags are replaced with eco-friendly paper bags.

5. All The Plaza's shopping centres turn their lights on to celebrate Earth Hour.

Đáp án:

1. T2. F3. T4. T5. F

Nội dung bài nghe:

With the economic development in recent years, people's environmental awareness in Viet Nam has also increased. There have been many green initiatives in both urban and rural communities, which have inspired people to change their lifestyles and help to protect the environment.

Since 2008, ‘Education for Nature Viet Nam’ has collaborated with Super Motor Viet Nam in organising training courses for staff members of national parks and nature reserves. The aim is to help them to learn more about environmental solutions and protection strategies. This project is part of the Go Green Programme, co­organised by the Viet Nam Environment Protection Administration and the Ministry of Education and Training.

Another Go Green campaign is organised by The Plaza's. It includes a series of green activities such as a tree-planting festival, Nature and Environment photo contest, and No Bag Day. Every year, The Plaza's takes part in the Earth Hour event when all its shopping centres turn their lights off to remind customers to save electricity.

To discourage the use of disposable plastic bags, on The Plaza's Green Day shoppers are only offered environmentally friendly paper bags.

It is clear that Viet Nam's government has made a great effort to promote the country's green movement. This has also helped people to adopt environmentally responsible behaviour towards nature.

Hướng dẫn dịch:

Với sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, nhận thức về môi trường của người dân ở Việt Nam cũng đã tăng lên. Đã có nhiều sáng kiến xanh trong cả cộng đồng đô thị và nông thôn, đã thu hút mọi người thay đổi lối sống của họ và giúp bảo vệ môi trường.

Từ năm 2008, "Tổ chức giáo dục thiên nhiên Việt Nam" đã phối hợp với Siêu Motor Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Mục đích là để giúp họ tìm hiểu thêm về các giải pháp môi trường và chiến lược bảo vệ. Dự án này là một phần của Chương trình sáng kiến xanh, do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Việt Nam và Bộ Giáo dịc và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Một chiến dịch Xanh khác được tổ chức bởi Plaza. Nó bao gồm một loạt các hoạt động xanh như lễ hội trồng cây, cuộc thi ảnh Thiên nhiên và Môi trường, và Ngày Không Túi. Hàng năm, The Plaza tham gia vào sự kiện Giờ Trái Đất khi tất cả các trung tâm mua sắm của họ tắt đèn để nhắc nhở khách hàng tiết kiệm điện.

Để khuyến khích việc sử dụng túi nhựa dùng một lần, người mua sắm tại The Plaza của Green Day chỉ được cung cấp túi giấy thân thiện với môi trường.

Rõ ràng là chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn để thúc đẩy phong trào xanh của đất nước. Điều này cũng đã giúp con người áp dụng các hoạt động có trách nhiệm với môi trường đối với thiên nhiên.

2 (trang 38-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận về câu hỏi sau đây.)

How can you contribute to the green movement in Viet Nam?

Hướng dẫn làm bài:

I think we should walk and ride bicycles more often instead of riding motorcycles or driving cars to save energy and to reduce emissions of harmful chemicals into the environment.

Hướng dẫn dịch:

Tớ nghĩ chúng ta nên đi bộ và đi xe đạp thường xuyên hơn thay vì đi xe máy, lái ô tô để tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải các hóa chất độc hại ra môi trường.

Culture

1 (trang 39-SGK tiếng anh 12). Quickly read the text and answer the questions that follow. (Trả lời câu hỏi.)

Quảng cáo

A GREEN PLACE TO LIVE AND ENJOY LIFE 

If you are tired of modern life and you want to contribute more to building a better planet for future generations, think about the following places. According to the Global Green Economy Index (GGEI) 2014 - a detailed assessment of the performance of each country in every continent in the global green economy - Germany and some Scandinavian countries ranked top of the list. The top five countries included Sweden, Norway, Costa Rica, Germany, and Denmark. In addition, the ten greenest cities were Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, and Oslo.

Green Stockholm, Sweden

Stockholm dwellers are fortunate to live in one of the greenest capitals in the world. And they try their best to keep it that way. The city is well known for its cycle paths and lanes full of commuters wearing helmets. For people who prefer public transport, there are buses and taxis that run on renewable energy, which is really good for the environment. Besides, both public and private transport can use upgraded biogas produced by waste-water treatment plants applying advanced technologies.

Visitors to Stockholm will be amazed to see that all hotels, hostels and guest houses are environmentally friendly and certified with eco-labels. It's so great that almost 100% of the household waste in the city is recycled and is used for heating and electricity; and drinking water is always of very high and reliable quality. There is no doubt to say that waste in Stockholm is converted into valuable resources. With the recycling revolution and effective waste management, Stockholm has been reducing the amount of waste to rubbish dump to less than 1%.

1. What are the top five countries and ten cities according to GGEI 2014?

2. How do Stockholmers travel around in the city?

3. How do Stockholmers make their public transport sustainable?

4. How do the people in Stockholm treat waste?

Đáp án:

1. The five greenest countries are Sweden, Norway, Costa Rica, Germany, and Denmark and the ten greenest cities are Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, and Oslo.

2. They often wear helmets when travel around in the city on cycle paths and lanes or they can use public transport with buses and taxis that run on renewable energy.

3. They make their public transport sustainable by using buses and taxis that run on renewable energy.

4. They convert it into valuable resources. Almost 100% of the household waste in the city is recycled and is used for heating and electricity; and drinking water is always of very high and reliable quality.

Hướng dẫn dịch:

Green Stockholm, Thụy Điển

Cư dân Stockholm may mắn được sống ở một trong những thủ đô xanh nhất thế giới. Và họ cố gắng hết sức để giữ nó như vậy. Thành phố nổi tiếng với những con đường dành cho xe đạp và làn đường đầy những người đi lại đội mũ bảo hiểm. Đối với những người thích giao thông công cộng, có xe buýt và taxi chạy bằng năng lượng tái tạo, điều này thực sự tốt cho môi trường. Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông công cộng và tư nhân đều có thể sử dụng khí sinh học nâng cấp do các nhà máy xử lý nước thải áp dụng công nghệ tiên tiến tạo ra.

Du khách đến Stockholm sẽ ngạc nhiên khi thấy tất cả các khách sạn, ký túc xá và nhà khách đều thân thiện với môi trường và được chứng nhận nhãn sinh thái. Thật tuyệt vời khi gần như 100% rác thải sinh hoạt trong thành phố được tái chế và được sử dụng để sưởi ấm và điện; và nước uống luôn có chất lượng rất cao và đáng tin cậy. Không nghi ngờ gì khi nói rằng chất thải ở Stockholm được chuyển đổi thành tài nguyên quý giá. Với cuộc cách mạng tái chế và quản lý chất thải hiệu quả, Stockholm đã và đang giảm lượng chất thải đổ vào bãi rác xuống dưới 1%.

2 (trang 39-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Discuss the question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về câu hỏi.)

What should people in big cities in Viet Nam do to make their city become a green city like Stockholm?

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

People in big cities in Viet Nam should:

- both public and private transport can use upgraded biogas produced by waste-water treatment plants applying advanced technologies.

- travel by buses and taxis that run on renewable energy, which is really good for the environment

Hướng dẫn dịch:

Mọi người ở thành phố lớn của Việt Nam nên:

- sử dụng cả vận tải công cộng và tư nhân có thể sử dụng khí sinh học được cấp từ các nhà máy xử lý nước thải sử dụng các công nghệ tiên tiến.

- đi lại bằng xe buýt và xe taxi chạy bằng năng lượng tái tạo, thực sự tốt cho môi trường.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 3 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-3-the-green-movement.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác