Unit 4 lớp 12: Communication and CultureUnit 4 lớp 12: Communication and Culture

Communication

1 (trang 54-SGK tiếng anh 12). Listen to a conversation between Nam and Mai about learning English with video. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe một cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai về việc học tiếng Anh với video. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

Quảng cáo

Bài nghe:

Đáp án:

1. F2. T3. T4. F5. F

Nội dung bài nghe:

Mai: What do you think of the video clips we watched in our English classes?

Nam: I like them because they are interesting. The language is authentic and they helped me to improve my English... How about you?

Mai: Well, I think some videos were interesting and helped me to learn things like new expressions, but most of them were just entertaining and time-consuming.

Nam: Which ones?

Mai: You know, many of us had already watched the series about Mr Bean and The IT Crowd before we saw them in class. I think it was a waste of time to watch them again.

Nam: I had also seen most of the episodes, but I still liked watching them in class with no subtitles. And I enjoyed discussing the ideas with my classmates.

Mai: Well, I didn't have much to say... These series are very popular and repeated frequently on many domestic TV channels. You can also see them on many social media websites for free. I think our English teacher should choose less familiar films or TV series.

Nam: You might be right. My brother's teacher asks her students to ‘vote’ for the videos they want to watch, and sometimes even lets them bring in DVDs related to the themes of the lessons.

Mai: Sounds like a great idea!

Nam: Yes, but I still think that our teacher should choose the content. Not all videos are suitable to watch in class.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Mai: Bạn nghĩ gì về các clip chúng ta xem trong các lớp học tiếng Anh của chúng ta?

Nam: Tôi thích chúng bởi vì chúng rất thú vị. Ngôn ngữ xác thực và chúng đã giúp tôi cải thiện tiếng Anh của tôi ... Bạn thế nào?

Mai: Vâng, tôi nghĩ một số video thú vị và giúp tôi học những thứ như những cách diễn đạt mới, nhưng phần lớn chỉ là giải trí và tốn thời gian.

Nam: Những cái nào?

Mai: Bạn biết đấy, nhiều người trong chúng ta đã xem bộ phim về Mr Bean và The IT Crowd trước khi chúng ta nhìn thấy họ trong lớp. Tôi nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian để xem chúng một lần nữa.

Nam: Tôi cũng đã xem hầu hết các tập, nhưng tôi vẫn thích xem chúng trong lớp mà không có phụ đề. Và tôi rất thích thảo luận những ý tưởng với bạn cùng lớp của tôi.

Mai: À, tôi không có nhiều điều để nói ... Những bộ truyện này rất phổ biến và thường xuyên được lặp lại trên nhiều kênh truyền hình trong nước. Bạn cũng có thể xem chúng trên nhiều trang web truyền thông xã hội miễn phí. Tôi nghĩ rằng giáo viên tiếng Anh của chúng ta nên chọn phim hoặc bộ phim truyền hình ít quen thuộc.

Nam: Bạn có thể nói đúng. Giáo viên của anh trai tôi yêu cầu học sinh "bỏ phiếu" cho video mà họ muốn xem, và thậm chí đôi khi còn cho phép họ đưa đĩa DVD liên quan đến chủ đề của bài học.

Mai: Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời!

Nam: Vâng, nhưng tôi vẫn nghĩ giáo viên của chúng ta nên chọn nội dung. Không phải tất cả các video đều phù hợp để xem trong lớp.

Quảng cáo

2 (trang 54-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Discuss what videos you would like to watch in your English lessons classes. Give reasons. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về các video mà bạn muốn xem ở lớp học tiếng Anh của bạn. Đưa ra lý do.)

Đáp án:

The video clips are powerful audio-visual resources for learning a language.

They can:

- provide authentic language use.

- capture learners'attention.

- increase their motivation.

- enhance their learning experience.

Culture

1 (trang 54-SGK tiếng anh 12). Read the following text and give short answers to the questions. (Đọc văn bản sau đây và đưa ra câu trả lời ngắn cho các câu hỏi.)

The advancement of technology has enabled the Internet users to access various social networking apps. Most of these apps are designed to help people to keep in contact with their friends and share information. They are easy to download, install and update. Free apps have only basic services, but the paid ones have more advanced options.

Most social networking sites and apps offer users communication, entertainment and security. You can chat with and send messages to your friends and followers using live messenger and mail functions.

You can listen to music or watch videos on video-sharing apps, which also allow you to create your own video clips and share them with friends and family. For people who like playing games, there is a wide selection of

game apps in all genres for all ages. The most popular ones are action and adventure games followed by puzzles and board games.

Mobile security apps are designed to protect and secure smartphone and tablet devices, in cases of theft or loss of data. Additional features include virus detection and removal, and scanning websites for phishing scams.

Most apps are fun and people use them all the time - to chat with friends, play games, get directions, check the weather forecast, read news and books, and a lot more. However, before you decide whether to download an app, you need to go through its functions very carefully and read the user reviews.

1. What are social networking apps for?

2. Why do people pay for social networking apps?

3. What is a video-sharing app?

4. What are the most popular game apps?

5. Name some functions of mobile security apps.

6. What should you do before downloading an app?

Đáp án:

1. They are for communication, entertainment and security on the Internet.

2. Because they want to have more advanced options than basic services.

3. A video-sharing app is an application for creating videos and sharing them with family and friends.

4. They are action and adventure games followed by puzzles and board games.

5. Besides protecting smartphones and tablet devices from theft and loss of data, these security apps detect and remove viruses as well as phishing scams.

6. We should go through its functions very carefully and read the user reviews.

Hướng dẫn dịch:

Sự tiến bộ của công nghệ đã cho phép người dùng Internet truy cập vào các ứng dụng mạng xã hội khác nhau. Hầu hết các ứng dụng này được thiết kế để giúp mọi người giữ liên lạc với bạn bè của họ và chia sẻ thông tin. Chúng dễ dàng tải xuống, cài đặt và cập nhật. Các ứng dụng miễn phí chỉ có các dịch vụ cơ bản, nhưng các ứng dụng trả phí có nhiều tùy chọn nâng cao hơn.

Hầu hết các trang web và ứng dụng mạng xã hội đều cung cấp cho người dùng khả năng giao tiếp, giải trí và bảo mật. Bạn có thể trò chuyện và gửi tin nhắn cho bạn bè và những người theo dõi của mình bằng cách sử dụng chức năng nhắn tin và thư trực tiếp.

Bạn có thể nghe nhạc hoặc xem video trên các ứng dụng chia sẻ video, ứng dụng này cũng cho phép bạn tạo video clip của riêng mình và chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình. Đối với những người thích chơi trò chơi, có rất nhiều lựa chọn

ứng dụng trò chơi ở mọi thể loại dành cho mọi lứa tuổi. Những trò chơi phổ biến nhất là trò chơi hành động và phiêu lưu, sau đó là câu đố và trò chơi hội đồng.

Ứng dụng bảo mật dành cho thiết bị di động được thiết kế để bảo vệ và bảo mật các thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng, trong các trường hợp bị đánh cắp hoặc mất dữ liệu. Các tính năng bổ sung bao gồm phát hiện và loại bỏ vi-rút cũng như quét các trang web để tìm kiếm các âm mưu lừa đảo.

Hầu hết các ứng dụng đều thú vị và mọi người sử dụng chúng mọi lúc - để trò chuyện với bạn bè, chơi trò chơi, nhận chỉ đường, kiểm tra dự báo thời tiết, đọc tin tức và sách, v.v. Tuy nhiên, trước khi bạn quyết định có tải xuống một ứng dụng hay không, bạn cần phải xem qua các chức năng của nó rất cẩn thận và đọc các đánh giá của người dùng.

2 (trang 54-SGK tiếng anh 12) . Work in groups. Discuss some popular social networking apps and their functions. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về một số ứng dụng mạng xã hội phổ biến và chức năng của chúng.)

Hướng dẫn làm bài:

+ Best social networking apps (Free): What's App (for free messaging), Vine ( for free sharing videos), Snapchat ( for free sharing self-destructing photos and videos), Secret (for free posting and commenting anonymously), Instagram (for free sharing photos), Twitter (for free keeping up with your tweets on the go)

Hướng dẫn dịch:

+ Các ứng dụng mạng xã hội tốt nhất (miễn phí): Whats App (dành cho nhắn tin miễn phí), Vine (để các video chia sẻ miễn phí), Snapchat (để chia sẻ miễn phí ảnh và video ), Secret (để đăng và bình luận ẩn danh), Instagram cho hình ảnh chia sẻ miễn phí), Twitter (miễn phí giữ với tweets của bạn)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-4-the-mass-media.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác