Unit 6 lớp 12: SpeakingVới lời giải bài tập Unit 6 lớp 12: Speaking trong Unit 6: Endangered species Tiếng Anh 12 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6.

Unit 6 lớp 12: Speaking

Action for endangered species conservation

1 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Put the following ways of protecting rhinos and coral reefs in the correct boxes. (Đặt những cách sau đây để bảo vệ tê giác và các rặng san hô vào các khung đúng.)

Quảng cáo

ban transportation of and trading in rhino horns

donate to rhino conservation organisations

launch anti-poaching campaigns

not leave litter on the beach or in the water

practise safe and responsible diving and snorkelling

stop using rhino products

use organic fertilizers to avoid polluting the ocean

stop using coral reef products

HOW TO PROTECT RHINOS

HOW TO PROTECT CORAL REEFS

-

-

-

-

-

-

Đáp án:

Quảng cáo

How to protect rhinos

- ban transportation of and trading in rhino horns 

- donate to rhino conservation organisations 

- launch anti-poaching campaigns

- stop using rhino products

* How to protect coral reefs

- not leave litter on the beach or in the water 

- practise safe and responsible diving and snorkelling 

- use organic fertilizers to avoid polluting the ocean 

- stop using coral reef products

Hướng dẫn dịch:

Cách bảo vệ tê giác

- cấm vận chuyển và buôn bán sừng tê giác

- quyên góp cho các tổ chức bảo tồn tê giác

- khởi động các chiến dịch chống săn trộm

- ngừng sử dụng các sản phẩm từ tê giác

* Cách bảo vệ các rạn san hô

- không để rác trên bãi biển hoặc dưới nước

- thực hành lặn và lặn với ống thở an toàn và có trách nhiệm

- sử dụng phân hữu cơ để tránh làm ô nhiễm đại dương

- ngừng sử dụng các sản phẩm rạn san hô

Quảng cáo

2 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Work with a partner. Use the information in 1 or your own ideas to prepare a talk about how to protect rhinos or coral reefs. The following phrases and expressions may help you. (Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng thông tin trong bài 1 hoặc ý tưởng riêng của mình đểchuẩn bị cho một cuộc nói chuyện về làm thế nào để bảo vệ tê giác hoặc rạn san hô. Các cụm từ và các biểu thức sau đây có thể giúp bạn.)

Purposes

Phrases and expressions

1. To welcome the audience and introduce the topic 

Good morning/ afternoon, everyone.

It's my pleasure to talk to you today about...

2. To introduce the first point/idea 

To begin with, I'll suggest...

I'd like to begin by discussing...

3. To move to the next point 

My next point is...

Let's now turn to another point.

4. To indicate the end of the talk 

Finally, I'd like to summarise the key issues/ points.

To sum up, let's look at the main points again.

To conclude, I'd like to...

5. To thank the audience 

Thank you for your attention.

Thanks for listening.

Đáp án:

Good morning everyone!

In today's talk, I would like to present some ways to protect rhino populations.

You know, rhinos are at risk of being extinct due to massive poaching for horns because in some countries, especially Asian ones, it's believed that rhino horns are able to treat chronic diseases such as cancer.

That's why more and more people are willing to spend a lot of money buying rhino horns or powder from their horns.

Recently, customs officers at Noi Bai International Airport, Vietnam, have confiscated hundreds of kilos of rhino horns from an unknown dealer.

This is only one of the cases that were detected regarding rhino horn trade.

To address this atrocity, I would first suggest there should be serious methods of punishment for the transport and trade of rhino horns.

The conservation and expansion of rhino species usually costs a lot of money.

So luckily there is an easy and practical way to protect rhinos, which is to donate money to rhino conservation organizations.

But we should go a step further and should launch anti-poaching campaigns that motivate people to stop hunters and dealers from hunting and trading rhino horns.

Lastly, to protect rhinos we need to improve people's awareness and knowledge.

There should be more scientific evidence dispersed showing that rhino horn powder doesn't help in curing diseases and people should therefore no longer use rhino products.

To sum up, these are four among numerous ways to protect rhinos from extinction.

Thank you for listening.

3 (trang 12-SGK tiếng anh 12). Present your talk to the class. (Trình bày cuộc nói chuyện của bạn trước lớp.)

Đáp án:

Good morning everyone!

In today's talk, I would like to present some ways to protect rhino populations. You know, rhinos are at risk of being extinct due to massive poaching for horns because in some countries, especially Asian ones, it's believed that rhino horns are able to treat chronic diseases such as cancer. That's why more and more people are willing to spend a lot of money buying rhino horns or powder from their horns. Recently, customs officers at Noi Bai International Airport, Vietnam, have confiscated hundreds of kilos of rhino horns from an unknown dealer. This is only one of the cases that were detected regarding rhino horn trade. To address this atrocity, I would first suggest there should be serious methods of punishment for the transport and trade of rhino horns. The conservation and expansion of rhino species usually costs a lot of money. So luckily there is an easy and practical way to protect rhinos, which is to donate money to rhino conservation organizations. But we should go a step further and should launch anti-poaching campaigns that motivate people to stop hunters and dealers from hunting and trading rhino horns. Lastly, to protect rhinos we need to improve people's awareness and knowledge. There should be more scientific evidence dispersed showing that rhino horn powder doesn't help in curing diseases and people should therefore no longer use rhino products.

To sum up, these are four among numerous ways to protect rhinos from extinction.

Thank you for listening.

Hướng dẫn dịch:

Chúc mọi người buổi sáng tốt đẹp!

Trong bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi muốn trình bày một số cách để bảo vệ loài tê giác. Các bạn biết đấy, tê giác đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do săn bắt hàng loạt để lấy sừng vì ở một số quốc gia, đặc biệt là ở các nước châu Á,  người ta tin rằng sừng tê giác có khả năng chữa các bệnh mãn tính như ung thư. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mua sừng tê giác hoặc bột từ sừng tê giác. Gần đây, các nhân viên hải quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Việt Nam đã thu giữ hàng trăm kí sừng tê giác từ một người bán không rõ danh tính. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc được phát hiện liên quan đến mua bán sừng tê giác. Để xử lý hành vi độc ác này, trước tiên tôi gợi ý nên có những biện pháp nghiêm khắc để trừng trị hành vi vận chuyển hoặc mua bán sừng tê giác. Việc bảo vệ và nhân rộng loài tê giác thường tiêu tốn nhiều tiền. Nên thật may khi có một cách thực tế và thật dễ dàng để bảo vệ những chú tê giác, đó là quyên góp tiền cho các tổ chức bảo tồn tê giác. Nhưng chúng ta nên có bước tiến xa hơn và nên mở các chiến dịch chống săn bắn điều này có thể khuyến thích mọi người ngăn chặn những thợ săn và dân buôn thực hiện hành vi săn bắn và buôn bán sừng tê giác. Cuối cùng là để bảo vệ những chú tê giác chúng ta cần nâng cao ý thức và kiến thức của người dân. Nên có nhiều bằng chứng khoa học được phát tán cho thấy rằng bột từ sừng tê giác không giúp chữa các bệnh, vì vậy mọi người không nên dùng các sản phẩm từ tê giác nữa.

Kết luận lại, trên đây là bốn trong số vô vàn cách để bảo vệ tê giác khỏi bị tuyệt chủng.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-6-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên