Tiếng Anh 7 Unit 6 Language Focus trang 71 - Friends plus 7

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 7 Language Focus trang 71 trong Unit 6: Survival sách Friends plus 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Language Focus trang 71 - Friends plus 7

Quảng cáo

1 (trang 71 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Match 1-5 with a-e to make sentences. Then match the sentences with the people in the text on page 70. (Nối 1-5 với a-e để tạo thành câu. Sau đó, nối các câu với những người trong văn bản ở trang 70.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Language Focus trang 71 | Friends plus 7

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. c

2. a

3. e

4. b

5. d

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu cô ấy thay đổi thói quen ăn uống, cô ấy sẽ đi được một chặng đường dài.

2. Anh ấy sẽ không tiến xa nếu anh ấy không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

3. Nếu cô ấy không làm điều gì ngu ngốc, cô ấy sẽ làm rất tốt.

4. Anh ấy sẽ cần phải làm việc chăm chỉ nếu anh ấy muốn tồn tại.

5. Ai sẽ cần may mắn nếu muốn đi đến cùng?

2 (trang 71 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the Rules with ‘action’ or ‘result’. (Hoàn thành các Quy tắc bằng ‘action’ hoặc ‘result’.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Language Focus trang 71 | Friends plus 7

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

2. action

3. result

4. action

Hướng dẫn dịch:

1. Ta dùng điều kiện loại I để nói về một hành động và kết quả của hành động đó trong tương lai.

2. Ta miêu tả hành động với: if + hiện tại đơn.

3. Ra miêu tả kết quả với: will + Vinf.

4. Câu có thể bắt đầu với hành động hoặc kết quả.

3 (trang 71 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Choose the correct words (Chọn các từ đúng)

1. I use / 'll use my phone to get directions if I get lost.

2. If you take / 'll take warm clothes, you won't get cold.

3. If we find mushrooms on our walk, we don't pick / won't pick them.

4. Will you pick apples if you find / will find any on your walk?

5. What will / does the team leader say if we get / will get lost?

6. If he drinks / 'll drink that dirty water he is / 'll be ill.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. I'll use my phone to get directions if I get lost.

2. If you take warm clothes, you won't get cold.

3. If we find mushrooms on our walk, we won't pick them.

4. Will you pick apples if you find any on your walk?

5. What will the team leader say if we get lost?

6. If he drinks that dirty water he 'll be ill.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi sẽ sử dụng điện thoại của mình để chỉ đường nếu tôi bị lạc.

2. Nếu bạn lấy quần áo ấm, bạn sẽ không bị lạnh.

3. Nếu chúng tôi tìm thấy nấm trên đường đi của mình, chúng tôi sẽ không hái chúng.

4. Bạn sẽ hái táo nếu bạn tìm thấy bất kỳ quả táo nào trên đường đi bộ của bạn?

5. Trưởng nhóm sẽ nói gì nếu chúng tôi bị lạc?

6. Nếu anh ta uống thứ nước bẩn đó, anh ta sẽ bị ốm.

4 (trang 71 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Order the words to make questions. (Sắp xếp các từ để đặt câu hỏi.)

1. if / is / you / Will / on Saturday / go out / sunny / it /?

2. you / stay / rains / at home / it / tonight / Will / if / ?

3. will / early / if / your homework / you / What / do / finish / you /?

4. get / your parents / a bad school report / if / be / you / Will / angry /?

5. will / you / money / get / What / buy / for your birthday / if /you /?

Hướng dẫn giải:

1. Will you go out if it is sunny on Saturday?

2. Will you stay at home tonight if it rains?

3. What will you do if you finish your homework early?

4. Will your parents be angry if you get a bad school report?

5. What will you buy for your birthday if you get money?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ đi chơi nếu trời nắng vào thứ bảy?

2. Bạn sẽ ở nhà tối nay nếu trời mưa?

3. Bạn sẽ làm gì nếu hoàn thành bài tập về nhà sớm?

4. Cha mẹ của bạn sẽ tức giận nếu bạn nhận được một báo cáo tồi tệ của trường?

5. Bạn sẽ mua gì cho ngày sinh nhật nếu bạn nhận được tiền?

5 (trang 71 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Look at the picture and match 1-5 with a-e to make sentences (Nhìn vào hình và nối 1-5 với a-e để tạo thành câu)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Language Focus trang 71 | Friends plus 7

Hướng dẫn giải:

1. c

2. e

3. a

4. d

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu cô ấy mang theo điện thoại, nó sẽ không hoạt động.

2. Nếu cô ấy mang nước đến, cô ấy sẽ không khát.

3. Nếu cô ấy mang dép, côn trùng sẽ cắn chân cô ấy.

4. Nếu cô ấy mang theo quần áo ấm, cô ấy sẽ quá nóng.

5. Nếu cô ấy ăn trái cây mà cô ấy không biết, cô ấy sẽ bị ốm.

6 (trang 71 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Read the Study Strategy. Work in pairs. Ask and answer the questions in exercise 4. Give some details (Đọc Chiến lược Nghiên cứu. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài tập 4. Cho biết một số chi tiết)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Language Focus trang 71 | Friends plus 7

Hướng dẫn giải:

- Will you go out if it’s sunny on Saturday?

- Yes, I will. I’ll go to the park. What about you?

- If it’s sunny, I’ll go to the beach.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn có đi ra ngoài nếu trời nắng vào thứ Bảy không?

- Vâng tôi sẽ. Tôi sẽ đi đến công viên. Còn bạn thì sao?

- Nếu trời nắng, tôi sẽ đi biển.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên