Tiếng Anh 7 Unit 6 Writing trang 75 - Friends plus 7

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 7 Writing trang 75 trong Unit 6: Survival sách Friends plus 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Writing trang 75 - Friends plus 7

Quảng cáo

1 (trang 75 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Read Thanh’s blog. Who is the information in this blog for? What advice does Thanh give about school work? (Đọc blog của Thanh. Thông tin trong blog này dành cho ai? Thanh đưa ra lời khuyên gì về việc học ở trường?)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Writing trang 75 | Friends plus 7

Hướng dẫn dịch:

Trường học là một phần quan trọng của cuộc sống, vậy tại sao không tận hưởng nó? Đây là lời khuyên của tôi để tồn tại trường học.

• Bạn bè rất quan trọng, nhưng hãy tránh xa 'những người có vấn đề'. Nếu bạn thân thiện và tích cực, mọi người sẽ thích bạn.

• Tham gia các câu lạc bộ là một ý kiến hay. Bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn.

• Luôn tự tin và chỉ làm những gì phù hợp với bạn.

• Ăn mặc đẹp. Bạn có thể trông thật ngầu trong bộ đồng phục của mình!

• Đừng để bị tụt hậu với công việc của bạn. Bạn nên chú ý trong lớp và làm bài tập của bạn.

• Điều quan trọng là phải đến đúng giờ để làm bài.

• Đừng hoảng sợ! Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy hỏi giáo viên của bạn.

Hướng dẫn giải:

This blog is for students. There are some advice Thanh gives about school work:

- Be friendly and positive

- Join clubs

- Stay confident

- Pay attention in class and do homework.

- Dress well

- Arrive on time for lessons

- Don't panic

Hướng dẫn dịch:

Blog này dành cho sinh viên. Thanh có một số lời khuyên về việc học ở trường:

- Thân thiện và tích cực

- Tham gia câu lạc bộ

- Hãy tự tin

- Chú ý trong lớp và làm bài tập

- Ăn mặc đẹp

- Đến đúng giờ học

- Đừng hoảng sợ

2 (trang 75 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Complete the Key Phrases with words from the blog (Hoàn thành các Cụm từ chính bằng các từ từ blog)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Writing trang 75 | Friends plus 7

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. join clubs

2. pay attention in class and do your homework

3. arrive on time for lessons

4. ask your teachers

3 (trang 75 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Cover the text. Can you remember the advice? Complete the sentences. Then read the text and check your answers. (Bao gồm các văn bản. Bạn có thể nhớ lời khuyên? Hoàn thành các câu. Sau đó, đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Writing trang 75 | Friends plus 7

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. Be

2. Dress

3. get

4. panic

4 (trang 75 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Complete the imperative sentences with the verbs in the box (Hoàn thành các câu mệnh lệnh với các động từ trong khung)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 Writing trang 75 | Friends plus 7

1. Don't … afraid to say what you think.

2. Don't … about 'problem people'.

3. … your study time.

4. Don't … late for lessons.

Hướng dẫn giải:

1. Don't be afraid to say what you think.

2. Don't worry about 'problem people'.

3. Organise your study time.

4. Don't arrive late for lessons.

Hướng dẫn dịch:

1. Đừng ngại nói ra những gì bạn nghĩ.

2. Đừng lo lắng về 'những người có vấn đề'.

3. Tổ chức thời gian học tập của bạn.

4. Không đến muộn trong giờ học.

5 (trang 75 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) USE IT!

Follow the steps in the Writing Guide. (Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết.)

A. TASK

Write a blog (60 - 80 words) for students with the title How to survive homework.

B. THINK AND PLAN

1. What problems do students have with homework?

2. When should you do it?

3. What can you do if it is very difficult?

4. Where can you get help?

5. What about weekends?

C. WRITE

Practical advice: It's a good idea to …

Problems: You should ... if …

D. CHECK

- Your use of imperatives

- should and shouldn't

- First conditional

Hướng dẫn giải:

Homework is an important part at school. Here are my tips for surviving homework.

- You should list your homework on a note everyday.

- Remember to do your homework after school everyday.

- If your homework seems hard, you can solve it with your friends or ask your teacher for help.

- Don’t panic! Be patient!

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Bài tập về nhà là một phần quan trọng ở trường. Đây là lời khuyên của tôi để tồn tại bài tập về nhà.

- Bạn nên liệt kê bài tập về nhà vào một tờ giấy ghi chú hàng ngày.

- Nhớ làm bài tập sau giờ học hàng ngày.

- Nếu bài tập của bạn có vẻ khó, bạn có thể cùng bạn bè giải quyết hoặc nhờ giáo viên giúp đỡ.

- Đừng hoảng sợ! Kiên nhẫn!

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên