Unit 15 lớp 7: B. In the city

(Trong thành phố)Unit 15: Going out

B. In the city (Phần 1-5 trang 150-153 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Lan: What do you do in the evening, Hoa?

Hoa: I go to the school theater club once a week. The rest of the week I usually stay home. I don't like the city very much.

Lan: Why don't you like the city?

Hoa: Before I moved here, I lived in a village near Hue. I knew all the people in my neighborhood.

Lan: Life is different in the city. You can t get to know all your neighbors. There are too many!

Hoa: Yes, I know. The village was quiet and there was only a little traffic. I hate the noise and the busy roads here.

Lan: So do I. I live near a busy road. Sometimes the noise keeps me awake at night.

Hoa: I hate crossing the road most. There are bikes, motorbikes and cars coming from every direction. They really scare me.

Lan: You will get used to it soon, Hoa.

Hoa: Yes. I guess you're right.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Buổi tối bạn làm gì vậy Hoa?

Hoa: Mình đến câu lạc bộ kịch mỗi tuần một lần. Những ngày còn lại trong tuần mình ở nhà. Mình không thích thành phố cho lắm.

Lan: Tại sao bạn không thích thành phố?

Hoa: Trước khi mình chuyển đến đây, mình sống ở một làng gần Huế. Mình biết hết mọi người trong khu xóm.

Lan: Cuộc sống ở thành phố khác lắm. Bạn không thể biết hết tất cả những người láng giềng của bạn. Có quá nhiều người!

Hoa: Vâng, mình biết. Làng quê yên tĩnh và chỉ có một ít xe cộ. Mình ghét tiếng ồn và các con đường nhộn nhịp ở đây.

Lan: Mình cũng thế. Mình ở gần một con đường nhộp nhịp. Đôi khi tiếng ồn làm mình thao thức vào ban đêm.

Hoa: Mình ghét băng qua đường nhất. Có nhiều xe đạp, xe gắn máy và xe hơi đến từ mọi phía. Chúng thật sự làm mình sợ.

Lan: Rồi bạn sẽ quen với nó ngay thôi mà Hoa.

Hoa: Ừ. Mình nghĩ là bạn nói đúng đấy.

Quảng cáo

Now answer. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a) What does Hoa do in the evening? (Hoa làm gì vào buổi tối?)

=> She goes to school theatre club.

b) Does she like the city? (Cô ấy có thích thành phố không?)

=> No, she doesn't.

c) Where did she like before? (Trước đây cô ấy sống ở đâu?)

=> She lived in a village near Hue.

d) Why did she like living there? (Tại sao cô ấy thích sống ở đó?)

=> Because it was quiet and there was only a little traffic there.

e) Why doesn't Hoa like the city? (Tại sao Hoa không thích thành phố?)

=> Because in the city, there is too much noise and the roads are busy.

f) What does Hoa dislike most about the city? Why?(Hoa không thích điều gì nhất ở thành phố? Tại sao?)

=> Hoa dislikes crossing the streets most, because the traffic really scares her.

2. Work with a partner. Ask and answer the questions.

(Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

a) What do you do in the evening? (Bạn làm gì vào buổi tối?)

=> I usually stay home to do my homework or watch TV.

b) Do you like the city? Why? Why not? (Bạn có thích thành phố không? Tại sao? Tại sao không?)

=> I don't like the city very much, because the life there is very busy. There is too much traffic and the neighbors are not friendly.

c) Do you like countryside? Why? Why not? (Bạn có thích vùng quê không? Tại sao? Tại sao không?)

=> Yes, I do. Because the life in the country is peaceful, the air is fresh and the neighbors are friendly.

3. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lan was right - Hoa soon got used to the busy city traffic. She could cross the road and she wasn't scared. Then her uncle bought her a bike. She began to go out more often in the evening. Usually, she visited her friends. They talked and listened to music or helped each other with their homework.

Sometimes, they played table tennis together. Lan also taught Hoa to play chess. She liked playing chess very much.

Hoa rarely went to see movies or ate out in the evening. Everything was far too expensive. She preferred to socialize with her friends. She enjoyed it and it cost nothing.

Then one day, Lan and Hoa went to the public library. Hoa liked to read. There wasn't a library in her village, so she couldn't read many books. The public library in the city had thousands of books, and Hoa began to borrow books regularly. She decided that the city wasn't so bad after all.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Lan đã đúng. Chẳng bao lâu sau Hoa đã quen với xe cộ nhộn nhịp của thành phố. Cô có thể băng qua đường và không hoảng sợ. Sau đó chú của cô mua cho cô một chiếc xe đạp, cô bắt đầu đi chơi thường hơn vào buổi tối. Thường thì cô đến thăm bạn bè. Họ nói chuyện và nghe nhạc hay giúp nhau làm bài tập về nhà.

Thỉnh thoảng họ cùng nhau chơi bóng bàn. Lan cũng dạy cho Hoa chơi cờ. Cô ấy rất thích chơi cờ.

Hoa rất ít khi đi xem phim hay ăn ngoài vào buổi tối. Mọi thứ quá đắt. Cô thích giao tiếp với các bạn hơn. Cô thích việc đó và nó chẳng tốn kém gì.

Một hôm, Lan và Hoa đi đến thư viện công cộng. Hoa thích đọc sách. Ở làng của cô không có thư viện, nên cô không thể đọc nhiều sách. Thư viện công cộng ở thành phố có hàng ngàn quyển sách, và Hoa bắt đầu mượn sách đều đặn. Cô quyết định là thành phố dù sao cũng không quá tệ.

Make a list of the things Hoa does in the evening. Use the simple present tense. (Viết một danh sách liệt kê những điều mà Hoa làm vào buổi tối. Sử dụng thì Hiện tại đơn.)

 • She visits her friends.

 • She talks and listens to music with her friends.

 • She and her friends help one another with their homework.

 • She plays table tennis.

 • She plays chess.

 • She socializes with her friends. (Cô ấy hòa đồng cùng bạn bè cô.)

Quảng cáo

4. Listen. Match each name to an activity.

(Nghe. Ghép mỗi tên với một hoạt động.)

Bài nghe:

Ba     Hoa     Nga     Nam     Lan     An

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7
a) - Hoa played chess.
b) - Ba played table tennis.
c) - Nam listened to music discs.
d) - Nga saw a movie.
e) - An watched a soccer game.
f) - Lan went to a restaurant.

Nội dung bài nghe:

Yesterday evening, Ba played teble tennis.

Nga saw a movie.

Lan went to a restaurant.

Hoa played chess.

Nam listened to CDs.

An watched a soccer match.

Hướng dẫn dịch:

Tối hôm qua, Ba chơi bóng bàn.

Nga đã xem một bộ phim.

Lan đã đi đến một nhà hàng.

Hoa chơi cờ.

Nam đã nghe đĩa CD.

An đã xem trận đấu bóng đá.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

    An evening out

   I had a terrible evening.
   I went to the movies.
   But it was boring.
   I had a burger.
   It was very nice.
   But I didn't like the price.
   In addition to that.
   My bike tires were flat.
   And to add to my pain.
   It started to rain.
   But don't worry -
   I won't go out again in a hurry!

Hướng dẫn dịch:

    Một buổi đi chơi tối
     
   Tôi đã có một buổi tối tồi tệ.
   Tôi đi xem phim,
   Nhưng phim thật chán,
   Tôi ăn bánh mì kẹp thịt.
   Bánh mì rất ngon.
   Nhưng tôi không thích giá tiền.
   Thêm vào đó,
   Xe đạp của tôi bị xẹp lốp.
   Và thêm vào nỗi đau của tôi,
   Trời bắt đầu mưa.
   Nhưng đừng lo lắng -
   Tôi sẽ không hấp tấp đi chơi nữa!

Remember.

(Ghi nhớ.)

   What do you do in the evening?
   I don't like the city very much.
   The noise keeps me awake at night.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-going-out.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học