Unit 15 lớp 7: A. Video games

(Trò chơi video)Unit 15: Going out

A. Video games (Phần 1-3 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Lan: Where are you going, Nam?

Nam: I'm going to the amusement center. I'm going to play video games there.

Lan: How often do you go?

Nam: Not often. About once a week.

Lan: Isn't it expensive?

Nam: Not really. I usually stay for about an hour. I don't spend much.

Lan: You must be careful. Video games can be addictive. Don’t spend too much of your time in the arcade.

Nam: Don't worry, I won't. I have a lot of homework to do tonight, so I can only play games for a short time.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Bạn đi đâu đấy, Nam?

Nam: Mình đang đi đến trung tâm giải trí. Mình định sẽ chơi trò chơi video ở đấy.

Lan: Thường bao lâu bạn đi một lần?

Nam: Không thường lắm. Khoảng một tuần một lần.

Lan: Không đắt tiền lắm chứ?

Nam: Thật sự không đắt đâu. Minh thường chơi ở đó khoảng một giờ. Mình không tiêu nhiều tiền đâu.

Lan: Bạn phải cẩn thận đấy. Trò chơi video có thể làm bạn ghiền. Đừng phí nhiều thì giờ của bạn ở khu vui chơi.

Nam: Đừng lo. Mình sẽ không phí nhiều thì giờ đâu. Mình có nhiều bài tập ở nhà phải làm tối nay, nên mình chỉ có thể chơi trò chơi một thời gian ngắn thôi.

Quảng cáo

Now answer. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a) Where is Nam going? (Nam đang đi đâu?)

=> Nam is going to the amusement center.

b) What is he going to do? (Cậu ấy sẽ làm gì?)

=> He's going to play video games.

c) How often does he go? (Bao lâu cậu ấy đi một lần?)

=> He goes there about once a week.

d) Does he spend a lot of money? (Cậu ấy có tiêu nhiều tiền không?)

=> No, he doesn't spend a lot of money.

e) How long does he usually stay? (Cậu ấy thường ở lại bao lâu?)

=> He usually stays for about an hour.

f) Why must Nam be carefull? (Tại sao Nam phải cẩn thận?)

=> Because he can be addictive to video games.

g) What will Nam do later. (Nam sẽ làm gì sau đó?)

=> He'll do his homework later.

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Video games

Millions of young people play video games. Some play them at home, others play them in arcades. The inventors of the games become very rich. Some of the inventors are as young as 14 or 15.

These games are good fun, but players must be careful. They should not spend much time on these games because they can become tired or dizzy. Sometimes, players spend too much time on their own because they like to play video games so much. One doctor says, ‘This is very bad for children. They must take part in activities with others. All children should play outdoors and develop their social skills. They should be with people of their own age. Children should spend only a small part of their free time playing video games. They mustn't forget to do other things too.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Trò chơi video

Hàng triệu thanh niên chơi trò chơi video. Một số người chơi ở nhà, những người khác chơi ở khu vui chơi. Những nhà phát minh ra trò chơi trở nên rất giàu. Một số nhà phát minh còn rất trẻ, 14 hay 15 tuổi.

Những trò chơi này thật thú vị, nhưng người chơi phải cẩn thận. Họ không nên phí nhiều thì giờ cho các trò chơi này, vì họ có thể trở nên mệt mỏi hay bị choáng. Đôi khi người chơi trải qua quá nhiều thời gian một mình vì họ quá thích chơi trò chơi video. Một bác sĩ nói "Điều này rất có hại cho trẻ em. Chúng phải tham gia các hoạt động cùng với những trẻ em khác. Tất cả trẻ em nên chơi ngoài trời và phát triển kỹ năng giao tiếp của chúng. Chúng nên sống với những trẻ cùng lứa tuổi. Trẻ em chỉ nên dùng một phần nhỏ thì giờ rảnh rỗi cùa mình để chơi trò chơi video. Chúng không được quên làm những việc khác."

Now answer. Complete the sentences. (Bây giờ trả lời câu hỏi. Hoàn thành các câu sau.)

a) Many youno people play video games. (D)

b) Some inventors of video games become very rich. (A)

c) The doctor thinks all children should take part in outdoor activities with their friends. (D)

d) The doctor says you should spend little time playing video games. (B)

Quảng cáo

3. Complete the passage with the words in the box.

(Hoàn thành đoạn văn với các từ trong khung.)

  be   is   are   will  have
  can  buy  show  use   identify

Video can (1) be very useful. Most banks and stores (2) have video cameras. They protect the premises. When there (3) is a robbery, the police can study the video. They can often (4) identify the robbers in this way.

Videos (5) are very useful in education. Many schools (6) use them as teaching aid. You (7) can take university courses at home with the help of a VCR (video cassette recorder). In the future, they (8) will be even more important in education.

Videos are very important in the music industry. You can now (9) buy VCDs (video compact discs) in many countries worldwide. They play music and (10) show video images at the same time.

Remember.

(Ghi nhớ.)

  Children should play outdoors.
  They shouldn't play video games for a long time.
  They mustn't forget to do other things.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-going-out.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học