Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 3: At Home (Phần 4)Unit 3: At Home

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 3: At Home (Phần 4)

Cách sử dụng của why và because.

Why - từ để hỏi yêu cầu thông tin về nguyên nhân, có nghĩa là "tại sao"

Because - từ đứng đầu câu trả lời đưa thông tin về nguyên nhân, có nghĩa là "bởi vì"

Why did you get bad marks yesterday?

(Tại sao ngày hôm qua con lại được điểm kém?)

Because I forgot about the exam.

(Vì con quên là có bài kiểm tra.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 3: At Home:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-at-home.jsp