Từ vựng Unit 1 lớp 9Unit 1: Local environment

Từ vựng Unit 1 lớp 9

Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment.

artisan (n)thợ làm nghề thủ công
attraction (n)điểm hấp dẫn
authenticity (n)thật
cast (v)đúc (đồng…)
craft (n)nghề thủ công, kĩ năng làm nghề thủ công
craftsman (n)thợ làm đồ thủ công
cross (v)đan chéo
drumhead (n)mặt trống
embroider (v)thêu
frame (n)khung
handicraft (n)sản phẩm thủ công
lacquerware (n)đồ sơn mài
layer (n)lợp (lá ...)
mould (v)đổ khuôn, tạo khuôn
preserve (v)bảo vệ, bảo tồn
remind (v)gợi nhớ
sculpture (n)điêu khắc, đồ điêu khắc
set off (ph.v)khởi hành
strip (n)dải
surface (n)bề mặt
team-building (adj)xây dựng đội ngũ
thread (n) sợi
treat (v)xử lí (chất thải ...)
turn up (ph.v)xuất hiện, đến
weave (v)đan (rổ, rá...), dệt (vải...)
workshop (n)công xưởng, xưởng

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-local-environment.jsp