Tiếng Anh 9 Unit 1: Skills 1 - Global SuccessLời giải bài tập Unit 1 lớp 9 Skills 1 trang 13, 14 trong Unit 1: Local community Tiếng Anh 9 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 1 (trang 13, 14) - Global Success

Quảng cáo

Reading

1 (trang 13 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. What can you see in each picture?

2. Do you know any place where people make the thing(s) in each picture?

Tiếng Anh 9 Unit 1: Skills 1 | Tiếng Anh 9 Global Success

Gợi ý:

1. I can see cốm (young sticky rice flakes) in picture A. I can see pottery in picture B.

2. In Vòng Village (Hà Nội), people make cốm. In Denby village (Derbyshire, England), people make pottery.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh?

- Tôi có thể nhìn thấy cốm trong hình A. Tôi có thể nhìn thấy đồ gốm trong hình B.

2. Bạn có biết nơi nào người ta làm những đồ vật trong mỗi bức tranh không?

- Ở làng Vòng (Hà Nội), người ta làm cốm. Ở làng Denby (Derbyshire, Anh), người ta làm đồ gốm.

2 (trang 14 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Read the brochure introducing different places with special products. Match each highlighted word with its definition. (Đọc tài liệu giới thiệu những địa điểm khác nhau có sản phẩm đặc biệt. Nối mỗi từ được đánh dấu với định nghĩa của nó.)

Vong, a small village in Ha Noi, is famous for a speciality food: com (young sticky rice flakes). To make com, artisans follow a series of steps. They preserve the techniques by passing them down to their sons. In the past, people made com by hand, but now they use machines for some steps to shorten the process. They wrap the final product in two layers of leaves to preserve its fragrance before selling it to consumers. Com Lang Vong is well known in Viet Nam as a speciality of Ha Noi autumn.

Denby is a village in the county of Derbyshire, England. It is the home of the famous Denby Pottery, which is made from the finest local clay. Going around the village, we can see artisans hand-craft pottery collections. They still use some of the original techniques passed down through generations. In Denby products, we can see their beauty and function which make them world-famous. Today Denby is also a tourist attraction. Visitors can make pottery in workshops or find out about the history of pottery in the museum.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Vòng, một ngôi làng nhỏ ở Hà Nội, nổi tiếng với món ăn đặc sản: cốm (bánh nếp non). Để làm cốm, người nghệ nhân phải tuân theo nhiều bước. Họ bảo tồn các kỹ thuật này bằng cách truyền lại cho con trai của họ. Trước đây người ta làm com bằng tay nhưng bây giờ họ sử dụng máy móc một số công đoạn để rút ngắn quy trình. Họ bọc sản phẩm cuối cùng trong hai lớp lá để giữ mùi thơm trước khi bán cho người tiêu dùng. Cơm Lăng Vòng nổi tiếng ở Việt Nam như một đặc sản của mùa thu Hà Nội.

Denby là một ngôi làng thuộc hạt Derbyshire, Anh. Đây là quê hương của Đồ gốm Denby nổi tiếng, được làm từ loại đất sét tốt nhất của địa phương. Đi quanh làng, chúng ta có thể nhìn thấy những bộ sưu tập đồ gốm thủ công của các nghệ nhân. Họ vẫn sử dụng một số kỹ thuật ban đầu được truyền qua nhiều thế hệ. Trong các sản phẩm của Denby, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp và chức năng của chúng khiến chúng nổi tiếng thế giới. Ngày nay Denby cũng là một điểm thu hút khách du lịch. Du khách có thể làm đồ gốm tại xưởng hoặc tìm hiểu về lịch sử đồ gốm trong bảo tàng.

1. preserve

a. existing since the beginning

2. shorten

b. to keep something as it is

3. fragrance

c. to make something shorter

4. original

d. a special purpose of a thing

5. function

e. a pleasant smell

Quảng cáo

Đáp án:

1. b

2. c

3. e

4. a

5. d

Giải thích:

1. bảo tồn: giữ một cái gì đó như chính nó

2. rút ngắn: làm cái gì đó ngắn lại

3. mùi thơm: mùi dễ chịu

4. nguồn gốc: tồn tại từ đầu

5. công dụng, chức năng: một mục đích đặc biệt của một sự vật

3 (trang 14 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Read the brochure again. Decide which place each detail below belongs to. (Đọc lại ấn phẩm. Quyết định xem mỗi chi tiết dưới đây thuộc về địa điểm nào.)

In which place...?

1. people make the speciality from local material

2. people make the product from plants

3. people make the product with some traditional techniques

4. the product is famous worldwide

5. the product symbolises a season

Đáp án:

1. Denby

2. Vong

3. Denby

4. Denby

5. Vong

Giải thích:

1. Thông tin: It is the home of the famous Denby Pottery, which is made from the finest local clay. (Đây là quê hương của đồ gốm Denby nổi tiếng, được làm từ loại đất sét tốt nhất của địa phương.)

2. Thông tin: Vong, a small village in Ha Noi, is famous for a speciality food: com (young sticky rice flakes). (Vòng, một ngôi làng nhỏ ở Hà Nội, nổi tiếng với món ăn đặc sản: cốm (bánh nếp non).)

3. Thông tin: They still use some of the original techniques passed down through generations. (Họ vẫn sử dụng một số kỹ thuật ban đầu được truyền qua nhiều thế hệ.)

4. Thông tin: In Denby products, we can see their beauty and function which make them world-famous. (Trong các sản phẩm của Denby, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp và công dụng của chúng khiến chúng nổi tiếng thế giới.)

5. Thông tin: Com Lang Vong is well known in Viet Nam as a speciality of Ha Noi autumn. (Cốm Làng Vòng nổi tiếng ở Việt Nam như một đặc sản của mùa thu Hà Nội.)

Hướng dẫn dịch:

Ở nơi nào...?

1. Người ta làm đặc sản từ nguyên liệu địa phương

2. Người ta làm ra sản phẩm từ thực vật

3. Người ta làm ra sản phẩm bằng một số kỹ thuật truyền thống

4. Sản phẩm nổi tiếng toàn cầu

5. Sản phẩm tượng trưng cho một mùa

Speaking

4 (trang 14 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about a speciality in your neighbourhood, your home town, or the area you know. Use the questions below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về một đặc sản ở khu vực lân cận, quê hương của bạn hoặc khu vực bạn biết. Sử dụng các câu hỏi dưới đây.)

1. What speciality is it?

2. What do people make it from?

3. Do people make it in the traditional way?

4. What can people do with it?

5. Is it well known in only your country or around the world?

Gợi ý:

1. “Phở” is a specialty food in Viet Nam.

2. It is made from rice noodles, beef or chicken and other spices.

3. Yes, it is.

4. People can eat “phở” all day for every meal. Pho is a noodle soup; therefore, it’s better when being added with beansprout.

5. It is famous with both Vietnamese and foreign visitors.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là đặc sản gì?

- Phở là món ăn đặc sản ở Việt Nam.

2. Người ta làm nó từ đâu?

- Nó được làm từ phở, thịt bò hoặc thịt gà và các loại gia vị khác.

3. Người ta có làm theo cách truyền thống không?

- Có.

4. Mọi người có thể làm gì với nó?

- Bữa nào cũng có thể ăn phở cả ngày. Phở là phở; vì vậy sẽ tốt hơn khi bổ sung thêm giá đỗ.

5. Nó chỉ nổi tiếng ở nước bạn hay trên toàn thế giới?

- Nó nổi tiếng với cả du khách Việt Nam và nước ngoài.

5 (trang 14 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Work in groups. Give a short presentation about the speciality you discussed in 4. (Làm việc theo nhóm. Hãy trình bày ngắn gọn về đặc sản mà bạn đã thảo luận ở phần 4.)

Gợi ý:

I’m from Viet Nam. “Phở” is one of the most famous dish in my country. It is made from rice noodles, beef or chicken and other spices. People can eat “phở” all day for every meal. Pho is a noodle soup; therefore, it’s better when being added with beansprout. It is famous with both Vietnamese and foreign visitors.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đến từ Việt Nam. “Phở” là một trong những món ăn nổi tiếng nhất ở đất nước tôi. Nó được làm từ bún, thịt bò hoặc thịt gà và các loại gia vị khác. Người ta có thể ăn phở cả ngày trong mỗi bữa ăn. Phở là phở; vì vậy sẽ tốt hơn khi bổ sung thêm giá đỗ. Nó nổi tiếng với cả du khách Việt Nam và nước ngoài.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1: Local community hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên