Tiếng Anh 9 Unit 1: Getting Started - Global Success



Lời giải bài tập Unit 1 lớp 9 Getting Started trang 8, 9 trong Unit 1: Local community Tiếng Anh 9 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 8 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Ann: Hi, Mi. Long time no see. How're you doing?

Mi: I'm fine, thanks. By the way, we moved to a new house in a suburb last month.

Ann: Oh, that's why I haven't seen you in the Reading Club very often.

Mi: Yes. We're still busy moving in, you know.

Ann: How's your new neighbourhood?

Mi: It's much bigger than our old one. The streets are wider, and there are fewer people.

Ann: What about the facilities?

Mi: It has all the things we need: shopping malls, parks, and hospitals. And there's a craft village near our house.

Ann: Great! How're your new neighbours?

Mi: They're nice. Last Sunday when I was looking for the way to the bus station, a lady came and showed me the way. I think we will get on with them.

Ann: That reminds me of the time our family moved to Viet Nam. We didn't know where to buy stuff for our house, and the new neighbours in the community gave us useful advice. I guess you like your new place.

Mi: Sure. I really love where I live now.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Ann: Chào Mi. Lâu rồi không gặp. Bạn thế nào rồi?

Mi: Tôi ổn, cảm ơn. Nhân tiện, tháng trước chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô.

Ann: Ồ, đó là lý do tại sao tôi không thường xuyên gặp bạn ở Câu lạc bộ Đọc sách.

Mi: Vâng. Chúng tôi vẫn đang bận chuyển đi, bạn biết đấy.

Ann: Khu phố mới của bạn thế nào?

Mi: Nó lớn hơn cái cũ của chúng ta nhiều. Đường phố rộng hơn và có ít người hơn.

Ann: Thế còn cơ sở vật chất thì sao?

Mi: Nó có tất cả những thứ chúng tôi cần: trung tâm mua sắm, công viên và bệnh viện. Và có một làng nghề gần nhà chúng tôi.

An: Tuyệt vời! Hàng xóm mới của bạn thế nào?

Mi: Họ thật tuyệt. Chủ nhật tuần trước khi tôi đang tìm đường ra bến xe thì có một cô gái đến chỉ đường cho tôi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hòa nhập với họ.

Ann: Điều đó làm tôi nhớ đến thời gian gia đình chúng tôi chuyển đến Việt Nam. Chúng tôi không biết mua đồ đạc cho ngôi nhà của mình ở đâu và những người hàng xóm mới trong cộng đồng đã cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích. Tôi đoán bạn thích nơi ở mới của bạn.

Mi: Chắc chắn rồi. Tôi thực sự yêu nơi tôi đang sống hiện tại.

Quảng cáo

2 (trang 9 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Read the conversation again. Fill in each blank with no more than TWO words from the conversation. (Đọc lại đoạn hội thoại. Điền vào mỗi chỗ trống không quá HAI từ trong đoạn hội thoại.)

1. Mi's family moved to a new house in a suburb _______.

2. Her new neighbourhood is bigger with wider streets and _______.

3. There is a _______ near Mi's house.

4. Mi thinks she will get on with her new _______.

5. People in Ann's community gave her family _______ on where to buy stuff.

Đáp án:

1. last month

2. fewer people

3. craft village

4. neighbours

5. useful advice

 

Giải thích:

1. Thông tin: By the way, we moved to a new house in a suburb last month. (Nhân tiện, tháng trước chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô.)

2. Thông tin: The streets are wider, and there are fewer people. (Đường phố rộng hơn và có ít người hơn.)

3. Thông tin: And there's a craft village near our house. (Và có một làng nghề gần nhà chúng tôi.)

Quảng cáo

4. Thông tin: Ann: How're your new neighbours? - Mi: I think we will get on with them. (Ann: Hàng xóm mới của bạn thế nào? - Mi: Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục với họ.)

5. Thông tin: We didn't know where to buy stuff for our house, and the new neighbours in the community gave us useful advice. (Chúng tôi không biết mua đồ đạc cho ngôi nhà của mình ở đâu và những người hàng xóm mới trong cộng đồng đã cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích.)

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình Mi chuyển đến một ngôi nhà mới ở ngoại ô vào tháng trước.

2. Khu phố mới của cô ấy rộng hơn, đường phố rộng hơn và ít người hơn.

3. Có một làng nghề gần nhà Mi.

4. Mi nghĩ cô ấy sẽ hòa nhập được với những người hàng xóm mới.

5. Mọi người trong cộng đồng của Ann đã cho gia đình cô những lời khuyên hữu ích về nơi mua đồ.

3 (trang 9 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Match each word or phrase with its definition. (Nối mỗi từ hoặc cụm từ với định nghĩa của nó.)

1. suburb

a. the people living in a particular area; the place where people live

2. facilities

b. to make somebody remember or think about somebody or something

3. community

c. to have a good relationship with somebody

4. get on with

d. an area outside the centre of a city

5. remind sb of

e. the buildings, equipment, and services provided for a particular purpose

Đáp án:

1. d

2. e

3. a

4. c

5. b

Giải thích:

1. ngoại ô: khu vực bên ngoài trung tâm thành phố

2. cơ sở vật chất: các tòa nhà, thiết bị và dịch vụ được cung cấp cho một mục đích cụ thể

3. cộng đồng: những người sống trong một khu vực cụ thể; nơi mọi người sinh sống

4. có quan hệ tốt với: có mối quan hệ tốt với ai đó

5. gợi nhắc ai đó: làm cho ai đó nhớ hoặc nghĩ về ai đó hoặc điều gì đó

4 (trang 9 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Complete each sentence with a word or phrase from 3. (Hoàn thành mỗi câu với một từ hoặc cụm từ trong bài 3.)

1. They don't live in the city centre but in a _______ of Ha Noi.

2. I love our new neighbourhood because we _______ the people here.

3. There are enough sports _______ for people of all ages in our local park.

4. Souvenirs _______ people _______ a place, an occasion, or a holiday.

5. The local _______ encourages us to protect the environment and keep our neighbourhood clean.

Đáp án:

1. suburb

2. get on with

3. facilities

4. remind … of …

5. community

 

Giải thích:

- suburb: ngoại ô

- facilities: cơ sở vật chất

- community: cộng đồng

- get on with: có mối quan hệ tốt với

- remind sb of: gợi nhắc

Hướng dẫn dịch:

1. Họ không sống ở trung tâm thành phố mà ở ngoại ô Hà Nội.

2. Tôi yêu khu phố mới của chúng tôi vì chúng tôi hòa nhập với người dân ở đây.

3. Có đủ cơ sở thể thao cho mọi người ở mọi lứa tuổi trong công viên địa phương của chúng tôi.

4. Quà lưu niệm nhắc nhở mọi người về một địa điểm, một dịp hoặc một kỳ nghỉ.

5. Cộng đồng địa phương khuyến khích chúng ta bảo vệ môi trường và giữ cho khu phố của chúng ta sạch sẽ.

5 (trang 9 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): QUIZ. What is the place? Do the following quiz. (ĐỐ. Nơi này là gì? Giải những câu đố sau.)

1. People watch sports such as football there.

2. People go there for health check-ups.

3. Parents take their children there so that they can have fun.

4. Children learn to read and write there.

5. Visitors see objects from the past there.

Đáp án:

1. stadium

2. hospital

3. amusement park

4. school

5. museum

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người xem thể thao như bóng đá ở đó: sân vận động

2. Người dân đến đó khám sức khỏe: bệnh viện

3. Cha mẹ đưa con đến đó để con vui chơi: khu vui chơi giải trí

4. Trẻ học đọc và viết ở đó: trường học

5. Du khách nhìn thấy những đồ vật từ quá khứ ở đó: bảo tàng

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1: Local community hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên