Unit 1 lớp 9: A closer look 1Unit 1: Local environment

Unit 1 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Write the verbs in the box under the pictures. ... (Điền các động từ sau vào dưới các bức tranh. Một trong số các từ được sử dụng 2 lần.)

A. castB. carveC. embroiderD. weaveE. mould F. weaveG. knit

2a. Match the verbs in column A with ... (Nối các động từ ở cột A với các nhóm danh từ ở cột B.)

1. b2. d3. e4. a5. f6. c

b. Now write the correct verb forms ... (Viết lại dạng đúng của những động từ sau.)

2. cast, cast3. wove, woven4. embroidered, embroidered
5. knitted, knitted6. moulded, moulded

3. What are some places of interest in your area? ... (Chỗ bạn có những điểm tham quan nào? Hoàn thành sơ đồ sau. Một từ có thể dùng ở nhiều mục.)

- Entertaining: cinema, opera house, clubs, park, zoo, game center, shopping mall...

- Cultural: opera house, museum, historical building, theatre, craft village, temple, pagoda, exhibition...

- Educational: library, museum, theatre, historical building, beauty spot...

- Historical: building, pagoda, temple, market, beauty spot, craft village...

4. Complete the pasage by filling each blank ... (Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào chỗ trống từ thích hợp trong bảng.)

1. historical2. attraction3. exercise4. traditional5. culture6. handicrafts

Hướng dẫn dịch

Một số người nói rằng một điểm tham quan phải là một nơi có danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử nổi tiếng. Tôi không nghĩ điểm tham quan bị giới hạn như vậy. Theo ý kiến của tôi, một địa điểm tham quan đơn giản là một nơi mà mọi người thích đến.

Ở thị trấn của tôi, công viên là một điểm đến hấp dẫn bởi nhiều người thích dành thời gian để đến đó. Những người cao tuổi tập thể dục và đi bộ trong công viên. Trẻ con thì chơi các trò chơi ở đó trong khi cha mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Một địa điểm tham quan khác trong thị trấn của tôi là chợ Hòa Bình. Đó là một chợ truyền thống với rất nhiều thứ để xem. Tôi rất thích đến đó để mua thức ăn và quần áo, và xem những người khác mua bán. Các khách du lịch nước ngoài cũng thích chợ này bởi họ có thể trải nghiệm văn hóa của người Việt Nam, và mua quần áo len cùng với nhiều đồ thủ công khác để làm quà lưu niệm.

5a. Listen to the speaker read the following ... (Nghe người nói đọc những câu sau rồi trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch

1. Ngôi làng thủ công nằm trên bờ sông.

2. Bức tranh này được thêu.

3. Vùng này nổi tiếng về cái gì?

4. Trống không được làm ở làng tôi.

5. Một người thợ thủ công nổi tiếng đã đẽo cái bàn này rất đẹp.

1. Which words are louder and clearer than the others? Từ nào được đọc to và rõ hơn những từ khác?

- Câu 1: craft, village, lies, river, bank.

- Câu 2: painting, embroidered.

- Câu 3: what, region, famous.

- Câu 4: drums, aren’t, made, village.

- Câu 5: famous, artisan, carved, table, beautifully.

2. What kinds of words are they? Chúng là loại từ gì

- Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi Wh - và trợ từ phủ định.

3. Which words are not as loud and clear as the others? Những từ nào không được đọc to và rõ hơn những từ khác?

- Câu 1: the, on, the.

- Câu 2: this, is.

- Câu 3: is, this, for.

- Câu 4: in, my.

- Câu 5: a, this.

4. What kinds of words are they? Chúng là loại từ gì?

- Mạo từ, giới từ, đại từ và tính từ sở hữu.

b. Now listen, check, and repeat (Bây giờ hãy nghe, kiểm tra và nhắc lại)

Bài nghe:

6a. Underline the content words in the sentences. ... (Gạch dưới những từ quan trọng trong câu. Thực hành đọc lớn các câu.)

Bài nghe:

1. Arts museum; popular place; interest; city

2. Cinema attracts; youngsters

3. Artisans; mould clay; make; traditional; pots

4. Where; like going; weekends

5. Shouldn’t destroy; historical buildings

b. Now listen, check and repeat (Bây giờ nghe, kiểm tra và nhắc lại)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-local-environment.jsp