Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2 - Global SuccessLời giải bài tập Unit 5 lớp 9 Skills 2 trang 56, 57 trong Unit 5: Our experiences Tiếng Anh 9 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5.

Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2 (trang 56, 57) - Global Success

Quảng cáo

Listening

1 (trang 56 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Which of the following is a bad experience? (Trải nghiệm nào sau đây là tồi tệ?)

- failing an exam

- being bullied

- winning a competition

- lacking confidence

Hướng dẫn dịch:

- trượt một kỳ thi

- bị bắt nạt

- chiến thắng một cuộc thi

- thiếu tự tin

(Học sinh tự chọn câu trả lời phù hợp với mình)

Quảng cáo

2 (trang 57 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Listen to the conversation between Minh and his dad and tick T (true) or F (False). (Hãy nghe đoạn hội thoại giữa Minh và bố cậu ấy và đánh dấu vào T (đúng) hoặc F (Sai).)

Bài nghe:

1. Minh's peers bullied him.

2. Dad could always get things back.

3. Dad's peers got his money.

4. Minh had an embarrassing experience.

5. Minh understood the lesson well.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn bè của Minh bắt nạt anh ấy.

2. Bố luôn có thể lấy lại mọi thứ.

3. Bạn bè của bố đã nhận được tiền của bố.

4. Minh đã có một trải nghiệm đáng xấu hổ.

Quảng cáo

5. Minh hiểu bài rất rõ.

Đáp án:

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

Nội dung bài nghe:

- Dad, what was your worst experience at school?

- A classmate bullied me.

- Really? What happened, Dad?

- A big boy in my class was always taking my things. I could never get anything back. Once, he and his friends waited for me outside the school and snatched my backpack. They got all my money.

- What did you do then?

- I was so angry that I fought back.

- Wow. What happened next?

Quảng cáo

- He was totally surprised. But then he returned my money and went away. What about you?

- Well, it was just last week. My biology teacher checked our understanding of the previous lesson. My mind suddenly went blank. I stood there and couldn't say anything. I felt so embarrassed.

- So what happened then?

- I got a zero.

Hướng dẫn dịch:

- Bố ơi, trải nghiệm tồi tệ nhất của bố ở trường là gì?

- Một bạn cùng lớp đã bắt nạt bố.

- Thật sự sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy bố?

- Một cậu lớn trong lớp luôn lấy đồ của bố. Bố không bao giờ có thể lấy lại được bất cứ thứ gì. Có lần, nó cùng đám bạn đợi bố ở ngoài cổng và giật ba lô của bố. Họ đã lấy hết tiền của bố.

- Bố đã làm gì sau đó?

- Bố tức quá nên đánh lại.

- Ồ. Những gì đã xảy ra tiếp theo?

- Anh ta hoàn toàn bất ngờ. Nhưng sau đó anh ta trả lại tiền của bố và bỏ đi. Còn con thì sao?

- À, mới tuần trước thôi. Giáo viên sinh học của con kiểm tra sự hiểu biết của chúng con về bài học trước. Đầu óc con chợt trống rỗng. Con đứng đó và không thể nói được gì. Con cảm thấy rất xấu hổ.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó?

- Con được điểm 0.

3 (trang 57 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Listen again and choose the correct answer A, B, or C. (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Bài nghe:

1. Dad and Minh are talking about ______.

A. dad's experiences

B. Minh's experiences

C. experiences of Minh and his dad

2. Dad's classmates often ______ him.

A. bullied

B. helped

C. argued with

3. Minh's dad ______ the bullies.

A. ran away from

B. shouted at

C. fought

4. Minh got a low mark because he ______.

A. reviewed the lesson

B. learnt the lesson by rote

C. learnt the lesson by heart

Đáp án:

1. C

2. A

3. C

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Bố và Minh đang nói về trải nghiệm của Minh và bố cậu ấy.

2. Các bạn cùng lớp của bố thường xuyên bắt nạt bố.

3. Bố của Minh đã chiến đấu với những kẻ bắt nạt.

4. Minh bị điểm thấp vì học thuộc lòng.

Writing

4 (trang 57 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Work in pairs. Put the phrases from the box in the correct column. (Làm việc theo cặp. Đặt các cụm từ trong khung vào đúng cột.)

a. taking wrong things

b. doing community service

c. not revising lessons

d. winning a competition

e. arguing with a friend

f. coming to school late

Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2 | Tiếng Anh 9 Global Success

Gợi ý:

Pleasant experience

Unpleasant experience

- doing community service

- winning a competition

- going on a camping trip

- joining team-building activities

- taking wrong things

- coming to school late

- arguing with a friend

- not revising lessons

Hướng dẫn dịch:

Trải nghiệm hài lòng

Trải nghiệm khó chịu

- làm dịch vụ cộng đồng

- chiến thắng một cuộc thi

- đang đi cắm trại

- tham gia các hoạt động teambuilding

- nhận những điều sai trái

- đi học muộn

- cãi nhau với một người bạn

- không ôn lại bài học

5 (trang 57 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Write a paragraph (100 – 120 words) about the most pleasant or unpleasant experience you have had at school. (Viết một đoạn văn (100 – 120 từ) về trải nghiệm thú vị hoặc khó chịu nhất mà bạn đã trải qua ở trường.)

Gợi ý:

I had very pleasant experiences at my school. The first lovely experience I had was when I did community service last year. I joined the school English club, and tutored some primary school students for a semester. Their English became better, and they were much more confident in English lessons. The second memorable experience I had was going on a camping trip with my classmates. We went to a village about 20 km from our school. Here, we put up tent, decorated it and we also won the competition of tent decoration. We sang and danced and took a lot of photos. I also remember winning the first prize in the school chess competition that year. The school then presented me with a chess set. All these pleasant experiences will go with me forever.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã có những trải nghiệm rất thú vị ở trường của mình. Trải nghiệm thú vị đầu tiên tôi có được là khi tôi làm công tác phục vụ cộng đồng vào năm ngoái. Tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường và dạy kèm cho một số học sinh tiểu học trong một học kỳ. Tiếng Anh của họ trở nên tốt hơn và họ tự tin hơn rất nhiều trong các bài học tiếng Anh. Kỷ niệm đáng nhớ thứ hai của tôi là chuyến đi cắm trại cùng các bạn cùng lớp. Chúng tôi đến một ngôi làng cách trường khoảng 20 km. Tại đây, chúng tôi dựng lều, trang trí lều và chúng tôi cũng đã giành chiến thắng trong cuộc thi trang trí lều. Chúng tôi hát, nhảy và chụp rất nhiều ảnh. Tôi còn nhớ mình đã đoạt giải nhất trong cuộc thi cờ vua cấp trường năm đó. Sau đó nhà trường tặng tôi một bộ cờ vua. Tất cả những trải nghiệm thú vị này sẽ theo tôi mãi mãi.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5: Our experiences hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên