Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Với tóm tắt lý thuyết Toán 11 Bài 2: Cấp số cộng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 11.

Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Lý thuyết Cấp số cộng

1. Cấp số cộng

- Cấp số cộng là một dãy số (vô hạn hoặc hữu hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số d không đổi, nghĩa là:

un + 1 = un + d với n ∈ ℕ*.

Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.

Ví dụ: Cho cấp số cộng: 12;  0;  12;  32;  ... Tìm số hạng đầu, công sai và u5.

Hướng dẫn giải

Cấp số cộng đã cho có số hạng đầu u1=12; công sai d=12.

Ta có u4=32 nên u5=u4+d=32+12=2.

2. Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Định lí 1: Nếu một cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d thì số hạng tổng quát un của nó được xác định bởi công thức:

Quảng cáo

un = u1 + (n – 1)d, n ≥ 2.

Ví dụ: Cho một cấp số cộng có u1 = −3; u6 = 27.

Hướng dẫn giải

Ta có: u6 = u1 + (6 – 1)d = 27

⇔ −3 + 5d = 27 ⇔ 5d = 30 ⇔ d = 6.

3. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Định lí 2: Giả sử (un) là một cấp số cộng có công sai d. Đặt Sn = u1 + u2 + ... + un, khi đó

Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Ví dụ: Cho cấp số cộng (un) có u1 = −3; d = 2.

Cấp số cộng (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Vậy tổng của 5 số hạng đầu tiên của dãy số (un) là 5.

Bài tập Cấp số cộng

Bài 1. Cho cấp số cộng (un) có u1 = 321 và un + 1 = un – 3, ∀n ∈ ℕ*. Số 99 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số?

A. 72;

B. 73;

C. 74;

D. 75.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có: un + 1 = un – 3 ⇒ un + 1 − un = −3 ⇒ d = −3.

un = u1 + (n – 1)d = 321 + (n – 1)(−3) = −3n + 324.

Ta có: un = 99 ⇒ −3n + 324 = 99

⇒ −3n = −225 ⇒ n = 75.

Vậy 99 là số hạng thứ 75 trong dãy số.

Bài 2. Cho cấp số cộng (un) có u2 = 2017 và u3 = 1945. Số hạng thứ 6 của cấp số cộng đã cho bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Ta có u3 – u2 = 1945 – 2017 = –72 ⇒ d = −72.

⇒ u1 = u2 − d = 2017 + 72 = 2089.

u6 = u1 + 5d = 2089 + 5.(−72) = 1729.

Vậy số hạng thứ 6 của cấp số cộng đã cho là 1729.

Bài 3. Cho cấp số cộng (un) có u1=13,  u8=26 . Tìm d và xác định công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng đã cho.

Hướng dẫn giải

Ta có <u8=u1+7d 26=13+7d 

7d=773d=113.

Vậy công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng (un) là un=u1+113(n1)

Quảng cáo

Học tốt Cấp số cộng

Các bài học để học tốt Cấp số cộng Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên