Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Với tóm tắt lý thuyết Toán 11 Bài 3: Các công thức lượng giác sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 11 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 11.

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Lý thuyết Các công thức lượng giác

1. Công thức cộng

• cos(α + β) = cosα.cosβ – sinα.sinβ;            

• cos(α – β) = cosα.cosβ + sinα.sinβ;

• sin(α + β) = sinα.cosβ + cosα.sinβ;             

• sin(α – β) = sinα.cosβ − cosα.sinβ;

tan(α+β)=tanα+tanβ1tanαtanβ;                      

tan(αβ)=tanαtanβ1+tanαtanβ.

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

=sinπ2cosπ3cosπ2sinπ3

=1.120.32=12.

Quảng cáo

2. Công thức góc nhân đôi

- Công thức góc nhân đôi là công thức tính các giá trị lượng giác của góc 2α qua các giá trị lượng giác của góc α.

- Công thức góc nhân đôi bao gồm những công thức sau:

• cos2α = cos2α – sin2α = 2cos2α – 1 = 1 – 2sin2α;

• sin2α = 2sinα . cosα;

tan2α=2tanα1tan2α.

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

cos2π8=2+24.

0<π8<π2 nên cosπ8>0cosπ8=2+22.

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Ví dụ:

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

cosα+cosβ=2cosα+β2cosαβ2;       

cosαcosβ=2sinα+β2sinαβ2;

sinα+sinβ=2sinα+β2cosαβ2;          

sinαsinβ=2cosα+β2sinαβ2.

Ví dụ:

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Bài tập Các công thức lượng giác

Bài 1. Rút gọn biểu thức sau:

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

P=2sinx

Vậy P = −2sin x.

Bài 2. Chứng minh rằng: cosαsinα=2cos(α+π4).

Hướng dẫn giải

Ta có:

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

Bài 3. Cho sinα=13 và π2<α<π. Tính các giá trị lượng giác của góc 2α.

Hướng dẫn giải

Do π2<α<π ⇒ cos α < 0.

Ta có: cos2α=1sin2α=89

cosα=223 (do cos α < 0).

Các công thức lượng giác (Lý thuyết Toán lớp 11) | Chân trời sáng tạo

tan2α=sin2αcos2α=429.97=427.

cot2α=1tan2α=728.

Học tốt Các công thức lượng giác

Các bài học để học tốt Các công thức lượng giác Toán lớp 11 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên