Cách giải bài tập Quy tắc dấu ngoặc cực hay, chi tiết

Cách giải bài tập Quy tắc dấu ngoặc cực hay, chi tiết

A. Phương pháp giải

Cách giải bài tập Quy tắc dấu ngoặc cực hay, chi tiết | Toán lớp 6 Phương pháp:

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đẳng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-“ và dấu “-“ thành dấu “+”.

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đơn giản biểu thức:

a) x + 25 + (-17) + 63

b) (-75) – (p + 20) + 95

Hướng dẫn giải:

a) x + 25 + (-17) + 63 = x + 8 + 63 = x + 71

b) (-75) – (p + 20) + 95 = (-75) – p - 20 + 95 = (-95) - p + 95 = -p

Ví dụ 2: Tính nhanh các tổng sau:

a) (5674 - 97) – 5674

b) (-1075) – (29 - 1075)

Hướng dẫn giải:

a) (5674 - 97) – 5674 = (5674 – 5674) - 97 = -97

b) (-1075) – (29 - 1075)= (-1075) + 1075 – 29 = -29

Ví dụ 3: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (18 + 29) + (158 - 18 – 29)

b) (13 – 135 + 49) – (13 + 49)

Hướng dẫn giải:

a) (18 + 29) + (158 - 18 – 29)= 18 + 29 + 158 - 18 – 29= (18 - 18) + (29 - 29) + 158 = 158

b) (13 – 135 + 49) – (13 + 49)= 13 – 135 + 49 – 13 - 49 = (13 - 13) + (49 - 49) - 135= -135

Ví dụ 4: Tính giá trị của biểu thức: x + b + c; biết:

a) x = -3, b = -4, c = 2

b) x = 0, b = 7, c = -8

Hướng dẫn giải:

a) Thay x = -3, b = -4, c = 2 vào biểu thức x + b + c ta được:

-3 + (-4) +2 = (-7) + 2 = -5

b) Thay x = 0, b = 7, c = -8 vào biểu thức x + b + c ta được:

0 + 7 + (-8) = -1

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Đơn giản biểu thức x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 ta được kết quả là:

A. x - 10

B. x + 10

C. 10

D. x

Ta có: x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 = x + [1982 + (-1982)] + (172 - 162)

= x + 0 + 10 = x + 10

Chọn câu B.

Câu 2: Tổng (-43567 - 123) + 43567 bằng:

A. -123

B. -124

C. -125

D. 87011

Ta có: (-43567 - 123) + 43567 = -43567 - 123 + 43567

= [(-43567) + 43567] + (-123) = 0 + (-123) = -123

Chọn câu A.

Câu 3: Kết quả của phép tính (-98) + 8 + 12 + 98 là:

A. 0

B. 4

C. 10

D. 20

Ta có: (-98) + 8 + 12 + 98 = [(-98) + 98] + (8 + 12)

= 0 + 20 = 20

Chọn câu D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 20

B. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -20

C. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 30

D. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -10

Ta có: (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = [(-7) + (-13)] + [1100 + (-1100)]

= -20 + 0 = -20

Chọn câu B.

Câu 5: Đơn giản biểu thức 235 + x - (65 + x) + x ta được:

A. x + 170

B. 300 + x

C. 300 - x

D. 170 + 3x

Ta có: 235 + x - (65 + x) + x = 235 + x - 65 - x + x = (235 - 65) + (x - x + x) = 170 + x

Chọn câu A.

Câu 6: Tính hợp lý (-1215) - (-215 + 115) - (-1115) ta được:

A. -2000

B. 2000

C. 0

D. 1000

Ta có: (-1215) - (-215 + 115) - (-1115) = (-1215) + 215 - 115 + 1115

= [(-1215) + 215] + [(-115) + 1115]

= (-1000) + 1000 = 0

Chọn câu C.

Câu 7: Kết quả thực hiện các phép tính (-78) + 67 + 78 + 33

A. 100

B. -166

C. -158

D. -56

Ta có: (-78) + 67 + 78 + 33 = (-78) + 78 + 67 + 33 = 0 + 67 + 33 = 100

Chọn câu A

Câu 8: Sau khi đơn giản biểu thức x + 56 + (-14) -23, ta có kết quả là:

A. x + 19

B. x - 19

C. x + 47

D. x + 34

Ta có: x + 56 + (-14) - 23 = x + 42 + (-23) = x +19

Chọn câu A

Câu 9: Sau khi đơn giản biểu thức (-57) – (a + 34) + 125, ta có kết quả là:

A. 34 - a

B. 102 - a

C. 34 + a

D. 102 _ a

Ta có: (-57) – (a + 34) + 125 = (-57) – a +(-34) + 125 = (-91)- a + 125 = 34 – a

Chọn câu A

Câu 10: Sau khi thực hiện các phép tính (4561 - 345) – (1561 + 655), ta có kết quả là:

A. 2000

B. 4000

C. 3000

D. 5000

Ta có: (4561 -345) –(1561 + 655) = 4561 - 345 + (-1561) + (-655) = [4561 + (-1561)] + [-345+ (-655)] = 3000 + (-1000) = 2000

Chọn câu A

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k9