Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 12: Số thực có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 12: Số thực

A. Lý thuyết

1. Số thực

   + Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

   + Tập hợp các số thực được kí hiệu là R.

   + x ∈ R: x là một số thực

Ví dụ: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án là các số thực.

2. Trục số thực

   + Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

   + Ngược lại, một điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực. Vì thế, trục số còn gọi là trục số thực

Chú ý: Các phéo toán trong tập hợp số thực cũng có tính chất như các phép toán trong tập hợp các số hữu tỉ (giao hoán, khết hợp, phối hợp)

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Số nguyên không phải số thực

B. Phân số không phải số thực.

C. Số vô tỉ không phải là số thực

D. Cả ba loại số trên đều là số thực.

Ta thấy số nguyên, số vô tỉ hay phân số đều là số thực

Chọn đáp án D.

Bài 2: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mọi số vô tỉ đều là số thực

B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.

C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ

D. Số 0 là số hữu tỉ cùng là số thực.

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thức là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ

Mọi số thực đều là số vô tỉ là sai

Chọn đáp án B.

Bài 3: Ta có R ∩ I =

A. R            B. Q             C. ∅            D. I

Do R = I ∪ Q do đó R ∩ I = I

Chọn đáp án D.

Bài 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: -5,07 < -5,...4

A. 1;2;...;9            B. 0;1;2;...;9            C. 0            D. 1

Áp dụng tính chất so sánh hai số nguyên ta có: -5,07 < -5,04

Nên chỉ có số 0 thỏa mãn

Chọn đáp án C.

Bài 5: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

Trắc nghiệm: Số thực - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trắc nghiệm: Số thực - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Số thực - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau

Trắc nghiệm: Số thực - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Số thực - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: So sánh √37 - √14 và 6 - √15

Trắc nghiệm: Số thực - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.