Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

A. Lý thuyết

1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ

Để cộng trừ hai số hữu tỉ x và y, ta làm như sau:

   • Viết x,y dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương (quy đồng mẫu số dương)

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

   • Thực hiện phép cộng trừ (cộng, trừ tử và giữ nguyên mẫu)

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ví dụ:

   + Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

   + Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chú ý:

   + Rút gọn các phân thức trước khi tính.

   + Trong tập hợp Q, phép cộng cũng có tính chất giao hoán, kết hợp, cộng với số 0 như trong tập hợp Z.

   + Mỗi số hữu tỉ x đều có một số đối, kí hiệu là -x, sao cho: x + (-x) = 0

Số đối a/b là Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vậy Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án nên người ta thường viết các số hữu tỉ âm với dấu trừ trước phân số.

2. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu của số hạng đó.

Với x, y, z, t ∈ Q, ta có: x + y = z - t ⇒ x + t = z - y.

Ví dụ: Tìm x biết Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Theo quy tắc “chuyển vế” ta có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vậy x = 3/10.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Kết quả của phép tính Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Bài 2: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. Là số nguyên âm

B. Là số nguyên dương

C. Là số thực âm.

D. Là số thực dương.

Ta có: Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Là số thực âm

Chọn đáp án C.

Bài 3: Số -3/14 là hiệu của hai số hữu tỉ nào dưới đây?

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 4: Cho Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết. Giá trị của x bằng

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 5: Kết luận nào đúng về giá trị của biểu thức Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. A < 0            B. A < 1            C. A > 2            D. A < 2

Ta có:

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: Viết số hữu tỉ -9/11 dưới dạng:

a) Tổng hai số hữu tỉ âm

b) Hiệu của hai số hữu tỉ dương

Trắc nghiệm: Cộng, trừ số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.