Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 7: Tỉ lệ thức có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

A. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là đẳng thức giữa hai tỉ số: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ta viết: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án hoặc a : d = c : d

Chú ý: Trong tỉ lệ thức a: b = c : d, các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức

Ví dụ: Các tỉ lệ thức

   + Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án hay được viết là 3 : 4 = 6 : 8

   + Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án hay được viết 15 : 21 = 12,5 : 17,5

2. Tính chất

Tính chất 1 : (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)

Nếu Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án thì ad = bc

Ví dụ:

   + Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án ⇒ 3.8 = 4.6 = 24

   + Ta có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án ⇒ 1. 7,5 = 3. 2,5 = 7,5

Tính chất 2:

Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠ 0 thì ta có các tỉ thức:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ví dụ:

   + Ta có: 2.6 = 3.4

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

   + Ta có: 1.8 = 2.4

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Chọn câu đúng. NếuTrắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết thì

A. a = c            B. a.c = b.d             C. a.d = b.c            D. b = d

Ta có: Nếu Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết thì a.d = b.c

Chọn đáp án C.

Bài 2: Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtta có tỉ lệ thức sau:

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có ở đáp án C: 35.5 ≠ 9.63 do đó: Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 3: Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 4: Các tỉ lệ thức có thể có được từ đẳng thức 5.(-27) = (-9).15 là?

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 5: Cho bốn số 2, 5, a, b với a, b ≠ 0 và 2a = 5b , một tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ bốn số trên?

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: 2a = 5b nên có tỉ lệ thứcTrắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tìm giá trị của x trong các tỉ lệ thức sau

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.