Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 3: Rút gọn phân thức có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 8 Bài 3: Rút gọn phân thức có đáp án

A. Lý thuyết

1. Quy tắc rút gọn một phân thức

Một rút gọn một phân thức đại số ta cần phải:

+ Đặt điều kiện xác định cho mẫu thức.

+ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau

Chú ý:

+ Có khi cần đổi dấu tử hoặc mẫu thức để xuất hiện nhân tử chung.

+ Cần chú ý tính chất A = - ( - A ).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Rút gọn phân thứcLý thuyết: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án.

Hướng dẫn:

Điều kiện xác định x ≠ 0; x ≠ 1.

Ta có: Lý thuyết: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ví dụ 2: Rút gọn phân thứcLý thuyết: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

Điều kiện xác định xy ≠ 0; x + y ≠ 0.

Ta có:

Lý thuyết: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Kết quả của rút gọn biểu thức (6x2y2)/(8xy5) là ?

   A. 6/8   B. (3x)/(4y3)

   C. 2xy2   D. (x2y2)/(xy5)

Điều kiện xác định là x ≠ 0;y ≠ 0.

Ta có (6x2y2)/(8xy5) = (2.3.xy2.x)/(2.4.xy2.y3) = (3x)/(4y3).

Chọn đáp án B.

Bài 2: Kết quả của rút gọn biểu thức (x2 - 16)/(4x - x2) ( x ≠ 0, x ≠ 4 ) là ?

   A. (x - 4)/x.

   B. (x + 4)/(x - 4).

   C. (x + 4)/( - x)

   D. (4 - x)/( - x).

Điều kiện xác định là

Ta có Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án C.

Bài 3: Rút gọn biểu thứcBài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Điều kiện xác định x,y ≠ 0; x2 + 3x + 2 ≠ 0

Ta có: Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án B.

Bài 4: Rút gọn phân thứcBài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

   A. (- x - 2)/(x + 8)

   B. (x + 2)/(x - 8)

   C. (x + 2)/(x + 8)

   D. (- x - 2)/(x - 8)

Điều kiện xác định: 9 - ( x + 5 )2 ≠ 0.

Ta có: Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Chọn đáp án A.

Bài 5: Cho kết quả sai trong các phương án sau đây ?

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Ta có:

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án A đúng.

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án B đúng.

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án C đúng.

+Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

⇒ Đáp án D sai.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

a) Ta có:Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Ta có: Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

c) Ta có: Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài 2: Rút gọn phân thức sau:

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Hướng dẫn:

a) Ta có: Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

b) Ta có: Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Bài tập: Rút gọn phân thức | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án

Tham khảo Lý thuyết & Bài tập Toán lớp 8 có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 8 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.