Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: A. sugar     B. consume     C. trans-fat     D. obesity

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 2: A. vitamin    B. mineral     C. diet     D. fitness

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/

Question 3: A medicine.     B. remedy     C. exercise     D. obesity

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 4: A balanced     B. yoga    C. fatty     D. natural

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /æ/

Question 5: A. vegetable    B. hygiene    C. sugary     D. longevity

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /g/. Đáp án C phát âm là /j/

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 6: A. prevent    B. injure    C. sugar     D. fitness

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 7: A. healthy     B. consume     C. diet     D. headache

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 8: А. уора     B. fatal     C. immune     D. careful

Đáp án:C

Giải thích: Đáp án B, A, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 9: . A. infectious    B. essential     C. precaution    D. properly

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 10: A. unhealthy    B. vitamin     C. mineral     D. natural

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Quảng cáo

Bài 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. Two friends Nam and Lan are talking about the topic of healthy lifestyle and longevity.

Question 1: Nam: What do you personally do to keep fit? - Lan: ____

A. I think keeping fit is necessary for everyone.

B. As far as I know, more and more people exercise to keep fit.

C. Fitness centres are mushrooming.

D. I just do morning exercise and maintain a balanced diet.

Đáp án: D

Dịch: Cá nhân bạn làm gì để giữ dáng? - Tôi chỉ tập thể dục buổi sáng và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Question 2: Lan: Do you think it's important for young people to keep fit? - Nam: ____

A. Why do they need to keep fit?

B. It's very important for old-aged people to have a healthy lifestyle.

C. I do think so. As the main labour force of the country, they must be strong.

D. It doesn't cost much to work out in the gym these days.

Đáp án: C

Dịch: Bạn có nghĩ rằng điều quan trọng đối với những người trẻ tuổi để giữ dáng? - Tôi nghĩ vậy. Vì là lực lượng lao động chính của đất nước, họ phải mạnh mẽ.

Question 3: Nam: Do you do any sports ? - Lan: ____

A. More and more people are talking about sports events these days.

B. I used to, but now I don't. I'm too busy.

C. There are different types of sports.

D. Sportsmen should be highly paid.

Đáp án: B

Dịch: Bạn có chơi môn thể thao nào không? - Tôi đã từng, nhưng bây giờ thì không. Tôi quá bận.

Question 4: Lan: What do people do to keep fit? - Nam: ____

A. Everyone wants to keep fit these days.

B. So many people do harm to their health by smoking or drinking.

C. They combine exercising and having a balanced diet.

D. Not many people can afford to eat healthily.

Đáp án: C

Dịch: Mọi người làm gì để giữ dáng? - Họ kết hợp tập thể dục và có một chế độ ăn uống cân bằng.

Question 5: Nam: Do young people you know get enough exercise? - Lan: ____

A. Not really. They are a little bit lazy.

B. Getting enough exercise is very important.

C. They tend to eat too much junk food.

D. Fast food is the young people's favourite food

Đáp án: A

Dịch: Những người trẻ tuổi mà bạn biết có tập thể dục đủ không? - Không hẳn vậy. Họ hơi lười biếng.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-healthy-lifestyle-and-longevity.jsp

2004 - Toán Lý Hóa