Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. Asian     B. namely     C. agent     D. Islam

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /a:/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 2. A. currency     B. thus     C. dune     D. culture

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 3. A. average     B. accelerate     C. enterprise     D. energy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 4. A. domestic     B. adopt     C. economic     D. protect

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 5. A. vision     B. stability     C. series     D. domestic

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʒ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Quảng cáo

Question 6. A. lead     B. realize     C. peacetime     D. Southeast

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /iə/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 7. A. justice     B. uniform     C. culture     D. lucky

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. average     B. enterprise     C. cultural     D. convention

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9. A. Islam     B. namely     C. series     D. justice

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10. A. stability     B. integration     C. association     D. realization

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 11. A. vision     B. adopt     C. diverse     D. relieve

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12. A. nation     B. southeast     C. culture     D. connect

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13. A. currency     B. prohibit     C. average     D. energy

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14. A. product     B. vision     C. Asia     D. accord

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15. A. accelerate     B. Catholicism     C. development     D. integration

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-16-the-association-of-southeast-asian-nations.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác