Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 11 Reading có đáp án

UNIT 11: Travelling in the future

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 11 Reading có đáp án

Bài 1. Read the passage, and then tick the correct answer: true (T), or false (F).

Vehicles in the near future, will be fuel efficient, zero emission, and use high tech electronics and software to assist drivers in a variety of ways. Vehicles will communicate with each other, with the road and with traffic signals. Autos and trucks of the future will use vision enhancement devices to help you navigate through bad weather, let you see around them, or warn you of a possible collision with a pedestrian or animal. They will also let you know if you are getting drowsy or straying from your lane.

In twenty years, cars of the future will be different than the automobiles of today, and so will the driving experience.

Question 1: Vehicles will always cause green house gases.

A. True                  B. False

Đáp án: B

Thông tin: Vehicles in the near future, will be fuel efficient, zero emission, and use high tech electronics and software to assist drivers in a variety of ways.

Dịch nghĩa: Xe trong tương lai gần, sẽ tiết kiệm nhiên liệu, không khí thải và sử dụng phần mềm và thiết bị điện tử công nghệ cao để hỗ trợ người lái theo nhiều cách khác nhau.

Question 2: People can connect with others in different cars in the future.

A. True                  B. False

Đáp án: A

Thông tin: Vehicles will communicate with each other …..

Dịch nghĩa: Các phương tiện sẽ liên lạc với nhau ….

Question 3: People will be able to drive safely even in bad weather.

A. True                  B. False

Đáp án: A

Thông tin: Autos and trucks of the future will use vision enhancement devices to help you navigate through bad weather.

Dịch nghĩa: Ô tô và xe tải của tương lai sẽ sử dụng các thiết bị tăng cường tầm nhìn để giúp bạn điều hướng trong thời tiết xấu.

Question 4: Cars will notice people when there is a passenger crossing the lane.

A. True                  B. False

Đáp án: A

Thông tin: … warn you of a possible collision with a pedestrian or animal.

Dịch nghĩa: … cảnh báo bạn về một vụ va chạm có thể xảy ra với người đi bộ hoặc động vật.

Question 5: Cars and how to drive will only change after two more decades.

A. True                  B. False

Đáp án: A

Thông tin: In twenty years, cars of the future will be different than the automobiles of today, and so will the driving experience.

Dịch nghĩa: Trong hai mươi năm nữa, những chiếc xe của tương lai sẽ khác với những chiếc ô tô ngày nay, và trải nghiệm lái xe cũng vậy.

Bài 2. Choose A, B or C to fill in the blank.

Thinking about how we might be (1)............... in 10,20 or even 500 years is enough to make the mind melt. Will we still even be (2)…… planes (perhaps we (3) ............... flying our cars from Seattle to Paris)? What if in 100 years we could (4)............... straight to our next holiday destination?

While we (5)..............., engineers and designers all over the world are testing out what could become the (6) ............... of the future. Witness the just-launched prototype of the 'Superbus', (7)………. by CNN as the love child of a DeLorean and a stretch limo. We get die feeling these (8)…….. are often designed to be fast, fuel-efficient and, well, out-of-this-world.

Granted, some of them may never (9)............... to our roads, skies or 'teleportation passageways', but it's fun envisioning what the (10) ............... may hold.

Question 1: A. travel          B. travelled          C. travelling

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Suy nghĩ về cách chúng ta có thể đi du lịch trong 10, 20 hoặc thậm chí 500 năm là đủ để khiến tâm trí tan chảy.

Question 2: A. use          B. using          C. used

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Thậm chí chúng ta vẫn sẽ dùng máy bay

Question 3: A. are          B. want          C. will be

Đáp án: C

Dịch nghĩa: … có lẽ chúng ta sẽ lái xe của chúng ta từ Seattle đến Paris.

Question 4: A. teleport          B. hire          C. play

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Điều gì sẽ xảy ra nếu trong 100 năm nữa chúng ta có thể dịch chuyển thẳng đến điểm đến kỳ nghỉ tiếp theo?

Question 5: A. fantasy          B. fantasize          C. fantastic

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Trong khi chúng ta tưởng tượng ….

Question 6: A. transport          B. mean          C. vehicles

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Các kỹ sư và nhà thiết kế trên toàn thế giới đang thử nghiệm những gì có thể trở thành phương tiện của tương lai.

Question 7: A. described         B. discription          C. descripting

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Chứng kiến nguyên mẫu vừa được ra mắt của 'Superbus', được mô tả bởi CNN là đứa con tinh thần của một DeLorean và một chiếc limo kéo dài

Question 8: A. vehicle         B. vehicling          C. vehicles

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Chúng ta cảm thấy chết vì những chiếc xe này thường được thiết kế để nhanh, tiết kiệm nhiên liệu và, tốt, ngoài thế giới này.

Question 9: A. find it          B. make it         C. do it

Đáp án: C

Dịch nghĩa: … một số trong số họ có thể không bao giờ làm gì cho đường của chúng tôi.

Question 10:

Đáp án: B

Dịch nghĩa: … nhưng thật vui khi hình dung những gì con người có thể giữ.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-11-travelling-in-the-future.jsp