Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 13 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 13: Festivals

Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 13 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. festival

B. fetch

C. pottery

D. upset

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 2:

A. fond

B. pottery

C. pomegranate

D. marigold

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Question 3:

A. fire

B. silly

C. rice

D. right

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/

Question 4:

A. marigold

B. preparation

C. bamboo

D. grand

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 5:

A. student

B. jumble

C. plumber

D. husk

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 6:

A. export

B. explain

C. pottery

D. encourage

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question 7:

A. throughout

B. although

C. leather

D.this

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /θ/ các đáp án còn lại phát âm là /ð/

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. teammate

B. export

C. plumber

D. throughout

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9:

A. jolly

B. prepare

C. leader

D. success

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10:

A. festival

B. performance

C. communal

D. deliver

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11:

A. mushroom

B. council

C. upset

D. carol

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12:

A. perform

B. export

C. bamboo

D. teammate

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13:

A. separate

B. pottery

C. festival

D. communal

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14:

A. jumble

B. award

C. perform

D. prepare

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15:

A. preparation

B. pomegranate

C. entertainment

D. introduction

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-13-festivals.jsp