Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 16 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 16: Inventions

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 16 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: The meat has to _________ when taking out of the fridge.

A. frost

B. defrost

C. be defrosted

D. be defrosting

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động với động từ khuyết thiếu “have to be P2”

Dịch: Thịt phải được giã đông khi đem ra khỏi tủ lạnh.

Question 2: The US first __________ of the Moon began with the Ranger 4 impactor in 1962.

A. exploration

B. explosion

C. experiment

D. excitement

Đáp án: A

Giải thích: exploration: sự tìm hiểu, khám phá

Dịch: Cuộc thám hiểm mặt trăng đầu tiên của nước Mỹ bắt đầu với con tàu Ranger 4 vào năm 1962.

Question 3: Don’t you think my jeans need _______?

A. clean

B. to clean

C. cleaning

D. cleans

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc bị động với need: need Ving/ need to be PIIL cần được làm gì.

Dịch: Bạn có nghĩ là quần jeans của tôi cần được giặt không?

Quảng cáo

Question 4: Artificial intelligence (AI) is an area of __________ concerned with making computers copy intelligent human behaviour.

A. field

B. study

C. reality

D. technique

Đáp án: B

Giải thích: area of study: lĩnh vực nghiên cứu

Dịch: Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến việc làm cho cacscs máy tính sao chép lại được các thói quen của con người.

Question 5: Do you know who _________ the ball point pen?

A. invent

B. invented

C. inventing

D. invents

Đáp án: B

Giải thích: câu chia thời quá khứ vì hoạt động sản xuất bút bi đã xảy ra lâu rồi.

Dịch: Bạn có biết ai phát minh ra bút bi không?

Question 6: His teacher regrets _______ him that his application for the job has been turned down.

A. tell

B. to tell

C. telling

D. tells

Đáp án: B

Giải thích: regret to V: tiếc khi phải làm gì, dùng khi muốn nói về thông tin không tốt.

Dịch: Thầy của anh ra rất lấy làm tiếc khi phải báo với anh ta rằng đơn xin việc của anh ta đã bị từ chối.

Question 7: Can you tell me the process ___________ making reinforced concrete?

A. in

B. of

C. for

D. on

Đáp án: B

Giải thích: the process of Ving: quá trình làm gì

Dịch: Bạn có thể nói tôi biết quá trình làm bê tông cốt thép không?

Quảng cáo

Question 8: The facsimile machine was created __________ Alexander Bain in 1843.

A. by

B. at

C. of

D. with

Đáp án: A

Giải thích: câu bị động thời quá khứ was/ were + P2 + by + N

Dịch: Máy fax được phát minh bởi Alexander Bain.

Question 9: The ships had their days of ____________ in the 1840s and 1850s.

A. glorious

B. glory

C. glorify

D. gloriously

Đáp án: B

Giải thích: sau giới từ là danh từ, glory: sự rực rỡ

Dịch: Những con thuyền đại được những ngày tháng cực thịnh vào những năm 40-50 của thế kỉ 17.

Question 10: __________it was so cold, he went out without an overcoat.

A. If

B. Since

C. Although

D. Because

Đáp án: C

Giải thích: although nối 2 vế tương phản về nghĩa

Dịch: Dù trời lạnh nhưng anh ấy vẫn ra ngoài mà không mặc áo khoác.

Question 11: Space travel is one of the marvels wonders of modern _______.

A. science

B. scientific

C. scientifically

D. scientist

Đáp án: A

Giải thích: sau tính từ ta cần một danh từ, modern science: khoa học hiện đại.

Dịch: Sự di chuyển vào vũ trụ là một trong những kì tích tuyệt vời của khoa học hiện đại.

Question 12: Does the mixture have vanilla in the ____________?

A. utensil

B. vacuum

C. ingredient

D. mortar

Đáp án: C

Giải thích: ingredient: thành phần

Dịch: Hỗn hợp có vani ở trong thành phần không thế?

Question 13: In 1778, he ……………… to London to study with Benjamin West for four years.

A. has gone

B. had gone

C. would go

D. went

Đáp án: D

Giải thích: ta thấy mốc thời gian 1778 đã qua, nên câu chia ở thời quá khứ đơn giản.

Dịch: Vào năm 1778, ông ấy đến London để nghiên cứu với Benjamin West trong vòng 5 năm.

Question 14: Each fiber in the bundle ___________ only a tiny fraction of the total image.

A. transmit B. transmitted C. transmits D. to transmit

Đáp án: C

Giải thích: chủ ngữ là each + N thì động từ chia số ít

Dịch: Mỗi sợi cơ trong bó cơ vận chuyển duy nhất 1 phần nhỏ xíu của toàn bộ hình ảnh.

Question 15: ................... in Shanghai than in any other city in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Đáp án: A

Giải thích: ta thấy vế sau có “than” nên cau là so sánh hơn. Câu vẫn thiếu chủ ngữ và động từ nên đáp án A là hợp lý.

Dịch: Nhiều người sống ở Thượng Hải hơn bất kì thành phố nào ở Trung Quốc.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-16-inventions.jsp