Tự nhiên xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời trang 116, 117, 118, 119, 120, 121

Với lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời trang 116, 117, 118, 119, 120, 121 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và học tốt Tự nhiên và xã hội lớp 3.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 116 Khởi động

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 116 Câu hỏi: Em biết những hành tinh nào trong hệ Mặt Trời?

Trả lời:

Quảng cáo

Em biết những hành tinh: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.Em biết những hành tinh: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 116 Nhận thức

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 116 Câu hỏi:

- Quan sát sơ đồ hệ mặt trời và cho biết:

+ Có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời?

+ Từ mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy?

- Chỉ trên hình và nói với bạn về vị trí của Trái Đất so với Mặt Trời và các hành tinh khác

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 116 Nhận thức

Trả lời:

Quảng cáo

- Quan sát sơ đồ hệ mặt trời và cho trả lời:

+ Có 8 hành tinh trong hệ mặt trời.

+ Từ mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ 3.

- Học sinh chỉ trên hình và nói với bạn về vị trí của Trái Đất so với Mặt Trời và các hành tinh khác: trái đất ở vị trí thứ 3 từ Mặt Trời ra xa dần.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 116 Vận dụng

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 116 Câu hỏi: Vẽ hoặc làm mô hình hệ Mặt Trời bằng đất nặn.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 116 Vận dụng

Trả lời:

Học sinh vẽ hoặc làm mô hình hệ Mặt Trời bằng đất nặn.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 117 Nhận thức

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117 Câu hỏi:

- Chỉ trên hình và nói với bạn về chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.

- Trái Đất có những chuyển động nào ? Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, các chuyển động đó cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117 Nhận thức Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117 Nhận thức

Trả lời:

Quảng cáo

- Học sinh chỉ trên hình và nói với bạn về chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời:

+ Trái Đất chuyển động quanh mình nó theo chiều từ tây sang đông. Nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ.

+ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo chiều từ tây sang đông.

- Trái Đất có những chuyển động: chuyển động quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt Trời.

- Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, các chuyển động đó ngược chiều kim đồng hồ.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 117, 118, 119 Vận dụng

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117 Câu hỏi: ‘Trái Đất quay”

Chuẩn bị:

Quả địa cầu, tranh vẽ Mặt Trời.

Thực hiện:

- Một học sinh đứng yên và cầm tranh vẽ Mặt Trời.

- Một học sinh cầm quả địa cầu bước đi theo chiều chuyển động cảu Trái Đất quanh Mặt Trời và xoay quả địa cầu theo chiều Trái Đất quay quanh mình nó.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117, 118, 119 Vận dụng

Trả lời:

Học sinh tham gia trò chơi.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117, 118, 119 Vận dụng

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 118, 119 Câu hỏi:Thực hiện thí nghiệm tìm hiểu ngày và đêm trên Trái Đất.

Chuẩn bị:

Một phòng tối, một chiếc đèn phin hoặc đèn bàn, một quả địa cầu.

Thực hiện:

* Bước 1:

- Đặt đèn cố định và chiếu vào quả địa cầu.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117, 118, 119 Vận dụng

- Nếu hình dung chiếc đèn như Mặt Trời, quả địa cầu như Trái Đất thì:

+ Mặt trời có chiếu sáng tất cả bề mặt của Trái Đất vào cùng một thời điểm không? Vì sao?

+ Phần nào của Trái Đất là ban ngày, phần nào là ban đêm?

* Bước 2:

- Tìm vị trí của Việt Nam và Cu-ba trên quả địa cầu.

- Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba là ban ngày hay ban đêm? Vì sao?

- Quay quả địa cầu theo chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và nhận xét về ban ngày, ban đêm ở Việt Nam và Cu-ba.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117, 118, 119 Vận dụng

Trả lời:

Học sinh thực hiện thí nghiệm.

* Bước 1:

- Nếu hình dung chiếc đèn như Mặt Trời, quả địa cầu như Trái Đất thì:

+ Mặt trời không chiếu sáng tất cả bề mặt của Trái Đất vào cùng một thời điểm không. Vì Trái Đất có dạng hình cầu.

+ Phần được chiếu sáng của Trái Đất là ban ngày, phần không được chiếu sáng là ban đêm.

* Bước 2:

- Học sinh tìm vị trí của Việt Nam và Cu-ba trên quả địa cầu.

- Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba là ban đêm. Vì Việt Nam và Cu-ba nằm ở hai vị trí cánh nhau nửa vòng Trái Đất. Khi ánh sáng Mặt trời đang chiếu vào Việt Nam thì ở nửa kia của Trái Đất đang không được chiếu sáng nên Cu-ba đang là ban đêm.

- Quay quả địa cầu theo chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó, ban ngày, ban đêm ở Việt Nam và Cu-ba thay phiên và liên tiếp nhau. Khi Việt Nam là ban ngày thì Cu-ba là ban đêm và khi Cu-ba là ban đêm thì Việt Nam là ban ngày.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 119 Câu hỏi: Hãy tưởng tượng nếu Trái Đất ngừng quay quanh mình nó thì ngày và đêm trên Trái Đất sẽ như thế nào?

Trả lời:

Khi Trái Đất ngừng quay quanh mình nó thì ngày và đêm trên Trái Đất sẽ dừng lại. Một nửa Trái Đất được chiếu sáng sẽ luôn là ngày còn nửa không được chiếu sáng sẽ luôn là đêm. Sự sống sẽ không thể tiếp tục tồn tại.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 119 Câu hỏi: Theo em, ý kiến của bạn An đúng hay sai? Vì sao?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117, 118, 119 Vận dụng

Trả lời:

Theo em, ý kiến của bạn An là sai. Vì ngoài chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất còn chuyển động quanh mình nó nên ngày và đêm luôn được luân phiên nhau.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 117, 118, 119 Vận dụng

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 120, 121 Nhận thức

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 120 Câu hỏi: Em thường nhìn thấy Mặt Trăng khi nào? Vào những đêm có trăng hình dạng của Mặt Trăng thay đổi như thế nào?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 120, 121 Nhận thức

Trả lời:

Quảng cáo

Em thường nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm.

Vào những đêm có trăng, hình dạng mặt trăng thay đổi theo ngày.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 120 Câu hỏi:

- Nói về chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

- Tại sao Mặt Trăng được gọi là vệ tinh của Trái Đất?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 120, 121 Nhận thức

Trả lời:

- Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

- Mặt Trăng được gọi là vệ tinh của Trái Đất vì Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 120, 121 Nhận thức

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 121 Câu hỏi:

- Chỉ trên hình vị trí Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng và nói về chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và Mặt Trăng quanh Trái Đất.

- So sánh độ lớn của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 120, 121 Nhận thức

Trả lời:

- Học sinh chỉ trên hình vị trí Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng và nói về chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và Mặt Trăng quanh Trái Đất: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

- So sánh độ lớn của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng: Mặt Trời lớn hơn Trái Đất, Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 121 Vận dụng

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 121 Câu hỏi: “Chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng”.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 121 Vận dụng

Trả lời:

Học sinh tham gia trò chơi.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 28 trang 121 Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tự nhiên và xã hội lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên