Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo Bài 13: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Với giải bài tập Vật Lí 12 Bài 13: Đại cương về dòng điện xoay chiều sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo Bài 13.

Giải Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo Bài 13: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Quảng cáo

Giải Vật Lí 12 trang 84

1. Dòng điện xoay chiều

Giải Vật Lí 12 trang 85

Quảng cáo

Giải Vật Lí 12 trang 86

2. Các giá trị hiệu dụng

Quảng cáo

Giải Vật Lí 12 trang 88

3. Ứng dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống

Giải Vật Lí 12 trang 89

Quảng cáo

4. Quy tắc an toàn điện

Giải Vật Lí 12 trang 90

Bài tập (trang 91)

Giải Vật Lí 12 trang 91

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên