Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo Bài 1: Sự chuyển thể

Với giải bài tập Vật Lí 12 Bài 1: Sự chuyển thể sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo Bài 1.

Giải Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo Bài 1: Sự chuyển thể

Quảng cáo

1. Mô hình động học phân tử và cấu trúc vật chất

Giải Vật Lí 12 trang 7

2. Sự chuyển thể của các chất

Giải Vật Lí 12 trang 8

3. Sự nóng chảy

Giải Vật Lí 12 trang 10

Giải Vật Lí 12 trang 11

4. Sự hoá hơi

Giải Vật Lí 12 trang 12

Giải Vật Lí 12 trang 14

Bài tập (trang 14)

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên