Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiếtA. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Quảng cáo

Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối để viết phương trình.

Định luật bảo toàn số nuclôn (số khối A) A1 + A2 = A3 + A4

Định luật bảo toàn điện tích (nguyên tử số Z) Z1 + Z2 = Z3 + Z4

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Trong phản ứng sau đây : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án hạt X là

A. Electron         B. Proton         C. Hêli         D. Nơtron

Hướng dẫn:

Ta phải xác định được điện tích và số khối của các tia và hạt còn lại trong phản ứng : Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta được : 2 hạt X có

2Z = 0 + 92 – 42 – 57 – 7.(-1) = 0

2A = 1 + 235 – 95 – 139 – 7.0 = 2.

Vậy suy ra X có Z = 0 và A = 1. Đó là hạt nơtron .

Ví dụ 2: Sau bao nhiêu lần phóng xạ α và bao nhiêu lần phóng xạ β thì hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết biến đổi thành hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết ?

A. 4 lần phóng xạ α ; 6 lần phóng xạ β          B. 6 lần phóng xạ α ; 8 lần phóng xạ β

C. 8 lần phóng xạ ; 6 lần phóng xạ β          D. 6 lần phóng xạ α ; 4 lần phóng xạ β

Hướng dẫn:

- Theo đề ta có quá trình phản ứng:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối , ta được :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Vậy có 6 hạt α và 4 hạt β → Chọn đáp án : D.

B. Bài tập trắc nghiệm

Quảng cáo

Bài 1: Cho phản ứng hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết . Hạt nhân X có cấu tạo gồm:

A. 54 prôtôn và 86 nơtron.

B. 54 prôtôn và 140 nơtron.

C. 86 prôtôn và 140 nơtron.

D. 86 prôton và 54 nơtron.

Hạt nhân X có: A = 235 + 1 – 94 – 2.1 = 140; Z = 92 – 38 = 54 nên có 54 prôtôn và có 140 – 54 = 86 nơtron. Chọn A.

Bài 2: Trong dãy phân rã phóng xạ Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết có bao nhiêu hạt α và β được phát ra?

A. 3α và 7β.    B. 4α và 7β.

C. 4α và 8β.    D. 7α và 4β

Chọn B.

Bài 3: Kết quả nào sau đây là khi nói về khi nói về định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích?

A. A1 + A2 = A3 + A4.

B. Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

C. A1 + A2 + A3 + A4 = 0

D. A hoặc B hoặc C đúng.

Chọn C.

Tổng số khối (nuclon) trong phản ứng luôn dương, bằng tổng 2 lần số khói trước hay sau phản ứng.

Bài 4: Cho phản ứng hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết , hạt nhân X là hạt nào sau đây?

A. α;    B. β-;    C. β+;    D. n

Quảng cáo

Chọn A.

Xét phản ứng hạt nhân: Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết , áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối ta được: Z = 2, A = 4. Vậy hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết chính là hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết (hạt α).

Bài 5: Cho phản ứng hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết

Chọn D.

Bài 6: Cho phản ứng hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết

Chọn A.

Bài 7: Cho phản ứng hạt nhân Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết
Cách viết phương trình phản ứng hạt nhân hay, chi tiết - Bài tập Vật Lí 12 có lời giải chi tiết

Chọn B.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


phan-ung-hat-nhan.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác