Bài tập phản xạ âm, tiếng vang cực hay, có đáp ánVới Bài tập phản xạ âm, tiếng vang có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập phản xạ âm, tiếng vang

Bài tập phản xạ âm, tiếng vang cực hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ ít hay nhiều. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.

Quảng cáo

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Vì sao khi nói trong phòng nhỏ có chứa nhiều đồ ta không nghe thấy tiếng vang?

 A. Vì không có âm phản xạ từ tường tới tai ta.

 B. Vì âm phản xạ từ tường tới tai ta cùng một lúc với âm phát ra.

 C. Vì phòng có nhiều đồ thì khả năng hấp thụ âm cao.

 D. Vì cả 3 nguyên nhân trên.

Trong phòng nhỏ, nhiều đồ đạc thì âm phản xạ từ tường và các đồ vật đến tai ta cùng một lúc với âm phát ra nên ta không nghe thấy tiếng vang.

Chọn B

Ví dụ 2: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

 A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra.

 B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai ta cùng một lúc.

 C. Âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ.

 D. Âm phản xạ gặp vật cản.

Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. Vậy ta nghe thấy tiếng vang khi âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ.

Chọn C

Quảng cáo

Ví dụ 3: Tại sao nói chuyện ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ), tiếng nói nghe rất rõ?

Khi nói chuyện ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ), thì âm phản xạ ở mặt nước đến tai ta cùng lúc với âm trực tiếp, nên ta nghe âm thanh rất rõ.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Ta nghe được tiếng vang khi:

 A. Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.

 B. Âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 15 giây.

 C. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.

 D. Âm phản xạ đến tai ta nhanh hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 15 giây.

Lời giải:

Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.

Chọn A

Quảng cáo

Câu 2: Yếu tố nào sau đây quyết định điều kiện để có tiếng vang?

 A. Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm

 B. Độ to của âm

 C. Cả hai yếu tố trên

 D. Không yếu tố nào trong hai yếu tố trên

Lời giải:

Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. Vì vậy khoảng cách từ nguồn âm và vật cản phải đủ lớn để âm phản xạ đến tai sau âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây. Ngoài ra, độ to của âm cũng phải đủ lớn để âm phản xạ không bị môi trường hấp thụ hết khi truyền đến tai người nghe.

Vậy cả hai yếu tố là: Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm và độ to của âm đểu quyết định đến điều kiện có tiếng vang.

Chọn C

Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng nhất:

 A. Âm nằm trong ngưỡng nghe có khả năng phản xạ.

 B. Các hạ âm không có hiện tượng phản xạ.

 C. Các siêu âm mới có hiện tượng phản xạ.

 D. Mọi âm có tần số bất kỳ đều cho âm phản xạ.

 E. Âm có tần số phù hợp mới cho âm phản xạ.

Lời giải:

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ ít hay nhiều. Tức là mọi âm có tần số bất kì gặp vật cản đều cho âm phản xạ.

Chọn D

Câu 4: Những âm phản xạ bao giờ cũng:

 A. Lớn hơn âm tới.

 B. Truyền ngược chiều âm tới.

 C. Có thể vượt qua vật chắn.

 D. Nhỏ hơn âm tới.

Lời giải:

Âm phản xạ bao giờ cũng nhỏ hơn âm tới, do nó phải đi quãng đường xa hơn âm trực tiếp nên sẽ bị môi trường hấp thụ nhiều hơn. Chiều truyền của âm phản xạ đến tai ta phụ thuộc vào vị trí vật cản, nên không phải lúc nào cũng truyền ngược chiều âm tới.

Chọn D

Quảng cáo

Câu 5: Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau:

Khi âm gặp mặt chắn đều bị ... (1)..., sự phản xạ của âm nhiều hay ít tùy thuộc vào mặt chắn cứng, nhẵn hay mềm, gồ ghề. Ta nhận biết được âm phản xạ khi nghe thấy...(2).... Thời gian kể từ khi nghe được âm ...(3)... đến khi cảm nhận được âm ....(4).... phải ...(5)....1/15 giây thì ta mới có thể nghe rõ tiếng vang.

Lời giải:

Khi âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ, sự phản xạ của âm nhiều hat ít tùy thuộc vào mặt chắn cứng, nhẵn hay mềm, gồ ghề. Ta nhận biết được âm phản xạ khi nghe thấy tiếng vang. Thời gian kể từ khi nghe được âm trực tiếp đến khi cảm nhận được âm phản xạ phải lớn hơn 1/15 giây thì ta mới có thể nghe rõ tiếng vang.

Các từ cần điền là:

  (1): phản xạ

  (2): tiếng vang

  (3): trực tiếp

  (4): phản xạ

  (5): lớn hơn.

Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Âm gặp mặt chắn đều bị ……………………… nhiều hay ít. ……………………. là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây. Hiện tượng ………………….. có thể dùng để xác dịnh độ sâu của đáy biển. Nếu môi trường phản xạ âm càng rắn thì hấp thụ âm càng ……………….

Lời giải:

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây. Hiện tượng phản xạ âm có thể dùng để xác dịnh độ sâu của đáy biển. Nếu môi trường phản xạ âm càng rắn thì hấp thụ âm càng ít.

Câu 7: Em đã nghe thấy tiếng vang bao giờ chưa? Vì sao em nghe được tiếng vang đó?

Lời giải:

Chúng ta có thể nghe thấy tiếng vang trong nhiều tình huống:

Ví dụ 1: Ngồi ở đại sảnh của một khách sạn hay nhà ga lớn, rộng, khi ta nói to có thể nghe được tiếng vang.

Ví dụ 2: Các bạn ở dưới thung lũng gọi các bạn ở trên sườn núi, âm thanh bị phản xạ ở vách đá nên có tiếng vang rất rõ.

Ví dụ 3: Cúi xuống giếng nước sâu, nói hay gọi, ta nghe được tiếng vang do âm phản xạ ở mặt nước.

Câu 8:

a) Tiếng vang là gì?

b) Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao?

Lời giải:

a) Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây.

b) Hát ở phòng hẹp thì ta sẽ nghe rõ hơn. Vì trong phòng hẹp âm phản xạ gần như đến tai cùng lúc với âm trực tiếp, khiến âm to và rõ hơn. Trong phòng rộng, âm sẽ bị phản xạ tạo thành tiếng vang rền kéo dài, vì vậy nên nghe sẽ không rõ bằng.

Câu 9: Với cùng độ to của âm như nhau, trong trường hợp nào ta nghe được rõ hơn:Trong phòng họp đóng kín cửa hay ở ngoài trời? Tại sao lại như vậy?

Lời giải:

Với cùng độ to của âm như nhau, ta nghe được rõ hơn khi ở trong phòng họp đóng kín cửa. Vì khi đó âm thanh ít bị hấp thụ, âm tới tường bị phản xạ truyền đến tai ta cùng lúc với âm trực tiếp nên ta nghe rõ hơn. Còn khi ở ngoài trời, âm thanh chỉ truyền đi, và bị môi trường hấp thụ, không có âm phản xạ nên nghe không rõ bằng.

Câu 10: Một kinh nghiệm quý báu của nhân dân Miền Nam thời chống Mỹ là:

- Nếu nghe tiếng bom đạn nổ rền vang thì biến ngay là quân địch đang càn quét ở xa.

- Nếu nghe tiếng nổ đanh, dọn thì biết quân địch đang tiến đến rất gần.

Cho biết kinh nghiệm này dựa trên cơ sở khoa học nào?

Lời giải:

Kinh nghiệm này dựa trên kiến thức về sự phản xạ âm.

+ Khi quân địch còn ở xa, tiếng nố nghe được có cả tiếng vang đã qua nhiều lần phản xạ, nên nghe vang, rền rất to và kéo dài.

+ Khi quân địch đã đến gần, tiếng nổ nghe được chỉ là tiếng nổ trực tiếp khi bắn súng, nên khi nghe tiếng đó rất đanh và gọn.

Câu 11: Các nhà khoa học cho biết, thông thường khi có chớp, chỉ có thể tại ra một tiếng sấm mà thôi. Tuy nhiên, khi có giông, ta thường nghe thấy tiếng sấm phát ra thành từng tràng rền vang kéo dài. Hãy giải thích tại sao?

Lời giải:

Trong các cơn giông, ta nghe thấy tiếng sấm rền vang dù chỉ có một tiếng sấm phát ra là do tiếng sấm này bị phản xạ nhiều lần trong môi trường khi gặp các vật cản nên sau tiếng sấm đầu tiên sẽ nghe được nhiều âm phản xạ liên tiếp thành một tràng sấm dài.

Câu 12: Để xác định độ sâu của đáy biển, người ta thường sử dụng sự phản xạ của siêu âm phát ra từ một chiếc tàu neo cố định trên mặt nước (hình bên dưới). Hãy tìm hiểu và cho biết nguyên tắc của cách làm đó?

Bài tập phản xạ âm, tiếng vang cực hay, có đáp án

Lời giải:

Để xác định độ sâu của đáy biển, người ta thường dùng một chiếc tày neo cố định trên mặt biển, cho tàu phát ra siêu âm theo phương thẳng đứng xuống dưới, siêu âm này khi đến đáy biển sẽ bị phản xạ trở lại. Người ta xác định thời gian từ lúc phát ra siêu âm đến khi thu được siêu âm phản xạ, từ đó suy ra khoảng cách từ mặt nước đến đáy biển.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học