Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 22 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số còn thiếu vào bảng các số từ 1 đến 100:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Bài 2 Trang 22 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong bảng các số từ 1 đến 100 :

a) Các số có một chữ số là: ......................... 

b) Các số có hai chữ số giống nhau là: ......................... 

c) Có ........ số có hai chữ số.

d) Số bé nhất có hai chữ số là ...............

Số lớn nhất có hai chữ số là ................

Trả lời:

a) Các số có một chữ số là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

b) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

c) Có 90 số có hai chữ số.

d) Số bé nhất có hai chữ số là 10.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Bài 3 Trang 22 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Bài 4 Trang 23 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

29, 32, 37

54, 75, 86, 90

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 

75, 71, 68

61, 42, 38, 29

Bài 5 Trang 23 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Chú thỏ sẽ trốn vào ngôi nhà số 24 , tô màu ngôi nhà đó.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

b) Chú mèo sẽ trốn vào ngôi nhà số 23 , tô màu ngôi nhà đó.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Trả lời:

Bé đếm theo thứ tự và tô màu vào 2 ngôi nhà. 

a) Thứ tự: 2; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;…

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

b) Thứ tự: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; …

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 22 - Bài 23 : Bảng các số từ 1 đến 100 | Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác