Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28 - Bài 25 : Dài hơn, ngắn hơn

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28 - Bài 25 : Dài hơn, ngắn hơn

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 28 - Bài 25 : Dài hơn, ngắn hơn sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 25 Tiết 1 trang 28, 29 Tập 2

Bài 1 Trang 28 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu xanh cho vật ngắn hơn, tô màu vàng cho vật dài hơn

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

Bài 2 Trang 28 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Cho bút chì A:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

a) Vẽ một bút chì dài hơn bút chì A

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

b) Vẽ một bút chì ngắn hơn bút chì A

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

c) Vẽ một bút chì dài bằng bút chì A

Trả lời:

Cho bút chì A:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

a) Vẽ một bút chì dài hơn bút chì A

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

b) Vẽ một bút chì ngắn hơn bút chì A

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

c) Vẽ một bút chì dài bằng bút chì A

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

Bài 3 Trang 29 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết dài hơn, ngắn hơn vào chỗ chấm cho thích hợp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

a) Bút A ......................... bút B

b) Bút B ......................... bút C

c) Bút C ......................... bút A.

Trả lời:

a) Bút A ngắn hơn bút B

b) Bút B dài hơn bút C

c) Bút C ngắn hơn bút A

Bài 4 Trang 29 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số 1, 2, 3 vào ô trống theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 28, 29 - Bài 25 Tiết 1

Bài 25 Tiết 2 trang 30, 31 Tập 2

Bài 1 Trang 30 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Khoanh vào con vật cao hơn trong mỗi cặp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

b) Khoanh vào con vật thấp hơn trong mỗi cặp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

Trả lời:

a) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

b) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

Bài 2 Trang 30 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tô màu xanh cho cây cao nhất, màu vàng cho cây thấp nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

b) Tô màu đỏ vào hình cao hơn hình A, màu vàng vào hình thấp hơn hình A.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

Trả lời:

a) Em tô màu xanh cho cây tre, màu vàng cho cây chuối.

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

Bài 3 Trang 31 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết cao hơn, thấp hơn, cao bằng vào chỗ chấm cho thích hợp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

a) Mai ......................... Việt.b) Việt ......................... Nam.

c) Nam ......................... Rô-bốt. d) Rô-bốt ......................... Việt.

Trả lời:

a) Mai thấp hơn Việt.b) Việt thấp hơn Nam.

c) Nam cao hơn Rô-bốt. d) Rô-bốt cao bằng Việt.

Bài 4 Trang 31 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số 1, 2, 3 vào mỗi ô trống theo thứ tự các bạn từ thấp nhất đến cao nhất.

a)

b)
Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2 Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

Trả lời:

a)

b)
Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2 Vở bài tập Toán lớp 1 trang 30, 31 - Bài 25 Tiết 2

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên