Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24 - Bài 24 : Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24 - Bài 24 : Luyện tập chung

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 24 - Bài 24 : Luyện tập chung sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 24 Tiết 1 trang 24, 25 Tập 2

Bài 1 Trang 24 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Trả lời:

a) 38 gồm 3 chục và 8 đơn vị

b) 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị

c) 74 gồm 7 chục và 4 đơn vị

Bài 2 Trang 24 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

a) Sáu mươi mốt : 61b) 53 : Năm mươi ba

Bốn mươi lăm: .......... 65 : ......................... 

Bảy mươi tư: .......... 37 : ......................... 

Tám mươi chín : .......... 94 : ......................... 

Trả lời:

a) Sáu mươi mốt: 61b) 53: Năm mươi ba

Bốn mươi lăm: 45 65: Sáu mươi lăm

Bảy mươi tư: 7437: Ba mươi bảy

Tám mươi chín : 8994: Chín mươi tư

Bài 3 Trang 25 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào các mảnh ghép (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Bài 4 Trang 25 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Trả lời:

37: ba mươi bảy

53: năm mươi ba

64: sáu mươi tư

75: bảy mươi lăm

88: tám mươi tám

91: chín mươi mốt

Nối như hình vẽ: 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Bài 5 Trang 25 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu đỏ vào hình có số ô vuông nhiều nhất, màu xanh vào hai hình có số ô vuông bằng nhau, màu vàng vào hình có số ô vuông ít nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Trả lời:

Hình 1: 10 ô vuông

Hình 2: 12 ô vuông

Hình 3: 12 ô vuông

Hình 4: 19 ô vuông 

*) Nhận xét:

Hình 1 có số ô vuông ít nhất. Tô màu vàng vào hình 1.

Hình 2 và hình 3 có số ô vuông bằng nhau. Tô màu xanh vào hình 2 và hình 3.

Hình 4 có số ô vuông nhiều nhất. Tô màu đỏ vào hình 4.

Bài 24 Tiết 2 trang 26, 27 Tập 2

Bài 1 Trang 26 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Bài 2 Trang 26 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết dấu >; <; = thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị.


Số 76 gồm 6 chục và 7 đơn vị.


Số 76 gồm 7 và 6.


Trả lời:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

b) 

Số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị.

Đ

Số 76 gồm 6 chục và 7 đơn vị.

S

Số 76 gồm 7 và 6.

S

Bài 3 Trang 26 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tô màu xanh vào gấu bông có số lớn nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

b) Tô màu vàng vào gấu bông có số bé nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Trả lời:

a) Em tô màu vào gấu bông có số 79.

b) Em tô màu vàng vào gấu bông có số 69.

Bài 4 Trang 27 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối các số theo thứ tự từ bé đến lớn rồi tô màu hình vẽ.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Các em tô màu theo ý thích.

Bài 5 Trang 27 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cho ba tấm thẻ dưới đây:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 24, 25 - Bài 24 Tiết 1

Ghép hai trong ba tấm thẻ trên được:

- Các số là: ......................... 

- Số bé nhất là: ......................... 

- Số lớn nhất là: ......................... 

Trả lời:

Ghép hai trong ba tấm thẻ trên được:

- Các số là: 56, 58, 65, 68, 85, 86

- Số bé nhất là: 56 

- Số lớn nhất là: 86

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác