Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32 - Bài 26 : Đơn vị độ dài

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32 - Bài 26 : Đơn vị độ dài

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 32 - Bài 26 : Đơn vị độ dài sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 26 Tiết 1 trang 32, 33, 34 Tập 2

Bài 1 Trang 32, 33 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Quan sát tranh rồi trả lời

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

a) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

b) Đánh dấu X vào ô trống trước đồ vật dài nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

c) Đánh dấu X vào ô trống trước đồ vật ngắn nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

d) Viết tên đồ vật vào chỗ chấm cho thích hợp.

- Đồ vật dài hơn kéo là ......................... 

- Đồ vật ngắn hơn bút mực là ......................... 

Trả lời:

a) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

b) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

c) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

d) - Đồ vật dài hơn kéo là thước kẻ

- Đồ vật ngắn hơn bút mực là bút chì

Bài 2 Trang 33, 34 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Quan sát tranh và trả lời

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

a) Viết số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

b) b) Đánh dấu X vào ô trống trước con vật cao nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

c) Đánh dấu X vào ô trống trước con vật thấp nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

d) Đánh dấu X vào các ô trống trước các con vật cao bằng nhau.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

Trả lời:

a) Viết số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

b) Đánh dấu X vào ô trống trước con vật cao nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

c) Đánh dấu X vào ô trống trước con vật thấp nhất.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

d) Đánh dấu X vào các ô trống trước các con vật cao bằng nhau.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

Bài 3 Trang 34 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Quan sát, ước lượng rồi viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 32, 33, 34 - Bài 26 Tiết 1

Bài 26 Tiết 2 trang 35, 36 Tập 2

Bài 1 Trang 35 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đo rồi nối đồ vật với độ dài thích hợp

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 - Bài 26 Tiết 2

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 - Bài 26 Tiết 2

Bài 2 Trang 35 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu vào những đồ vật có độ dài bằng 7cm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 - Bài 26 Tiết 2

Trả lời:

Ô tô có độ dài bằng 7cm.

Tàu hỏa có độ dài bằng 9cm.

Cái kéo độ dài bằng 7cm.

Vậy em tô màu vào ô tô và cái kéo.

Bài 3 Trang 36 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:


Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 - Bài 26 Tiết 2   Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 - Bài 26 Tiết 2

Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 - Bài 26 Tiết 2   Vở bài tập Toán lớp 1 trang 35, 36 - Bài 26 Tiết 2

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác