Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101 - Bài 40 : Ôn tập hình học và đo lường

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101 - Bài 40 : Ôn tập hình học và đo lường

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 101 - Bài 40 : Ôn tập hình học và đo lường sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 40 Tiết 1 trang 101, 102 Tập 2

Bài 1 Trang 101 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Tô màu đỏ vào khối lập phương.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

b) Tô màu xanh vào khối hộp chữ nhật.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Trả lời:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

b) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Bài 2 Trang 101 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Trong hình bên có:

.................. hình tam giác                               .................. hình chữ nhật 

..................  hình vuông                                   .................. hình tròn

Trả lời:

Trong hình bên có:

6 hình tam giác                                              3 hình chữ nhật 

3  hình vuông                                                  4 hình tròn

Bài 3 Trang 102 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Hình bên được xếp bởi 12 que tính.                         Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình bên có ……….. hình vuông.

b) Gạch bớt 2 que tính để hình còn lại có 3 hình vuông.

Trả lời:

a) Trong hình bên có 5 hình vuông.

b) Gạch 2 que ở bên ngoài thì sẽ còn 3 hình vuông.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Bài 4 Trang 102 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Hình thích hợp đặt vào dấu "?" là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Hình thích hợp đặt vào dấu "?" là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Trả lời:

a) Khoanh vào C.

b) Khoanh vào D.

Bài 5 Trang 102 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Vẽ 3 ngôi sao vào hình bên sao cho trong hình tam giác có 2 ngôi sao và trong hình tròn cũng có 2 ngôi sao.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 101, 102 - Bài 40 Tiết 1

Bài 40 Tiết 2 trang 103, 104 Tập 2

Bài 1 Trang 103 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp theo mẫu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

Bài 2 Trang 103 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Nếu ngày 27 tháng 4 là thứ hai thì ngày 30 tháng 4 là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

b) Buổi sáng chủ nhật, Nam tập đàn từ 8 giờ đến 10 giờ. Vậy thời gian Nam tập đàn là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

Trả lời:

a) Nếu ngày 27 tháng 4 là thứ hai thì ngày 30 tháng 4 là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

b) Buổi sáng chủ nhật, Nam tập đàn từ 8 giờ đến 10 giờ. Vậy thời gian Nam tập đàn là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

Bài 3 Trang 104 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đo độ dài mỗi đồ vật rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

Trả lời:

Các em tự đo rồi viết kết quả vào ô trống.

Bài 4 Trang 104 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu đỏ vào băng giấy dài nhất, màu xanh vào băng giấy ngắn nhất, màu vàng vào hai băng giấy dài bằng nhau.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 103, 104 - Bài 40 Tiết 2

Bài 5 Trang 104 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp.

a) Bàn chân của em dài khoảng:

A. 1cm                                            B. 15 cm                                      C. 20cm

b) Bàn giáo viên của lớp em cao khoảng:

A. 8 gang tay                                 B. 8cm                                         C. 20 bước chân

Trả lời:

a. Khoanh vào B

b. Khoanh vào A

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên