Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37 - Bài 27 : Thực hành ước lượng và đo độ dài

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37 - Bài 27 : Thực hành ước lượng và đo độ dài

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 37 - Bài 27 : Thực hành ước lượng và đo độ dài sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 27 Tiết 1 trang 37, 38 Tập 2

Bài 1 Trang 37 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38 - Bài 27 Tiết 1

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong các đồ vật ở câu a, đồ vật dài nhất là ......................... 

Trả lời:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38 - Bài 27 Tiết 1

b) Trong các đồ vật ở câu a, đồ vật dài nhất là bút chì.

Bài 2 Trang 37 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Thực hành đo độ dài bằng gang tay của em rồi viết số thích hợp vào chổ chấm (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38 - Bài 27 Tiết 1

Mẫu: Tấm gỗ dài 5 gang tay.

- Cặp sách của em dài khoảng ....... gang tay.

Trả lời:

Em tự đo cặp sách bằng găng tay của mình rồi điền vào chỗ chấm.

Bài 3 Trang 38 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Thực hành đo độ dài bằng thước kẻ rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38 - Bài 27 Tiết 1

Mẫu: Bàn dài bằng 5 cái thước kẻ.

- Bàn học của em dài khoảng ........ cái thước kẻ.

Trả lời:

Em tự đo bàn học của mình rồi điền vào chỗ chấm.

Bài 4 Trang 38 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Thực hành đo độ dài bằng bước chân của em rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 37, 38 - Bài 27 Tiết 1

Mẫu: Bức tường dài khoảng 9 bước chân.

Bức tường phòng học lớp em dài khoảng ......................... bước chân.

Trả lời:

Em tự thực hành đo bức tường học lớp em rồi điền vào chỗ trống.

Bài 27 Tiết 2 trang 39, 40 Tập 2

Bài 1 Trang 39 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp.

a) Hộp bút của em dài khoảng:

A. 20cm                                          B. 1 bước chân của em

b) Quyển sách của em dài khoảng:

A. 5cm                                            B. 2 gang tay của em

c) Đồ vật nào dưới đây dài khoảng 4 gang tay của em?

A. Quyển vở                           B. Bút chì                         C. Cặp sách

Trả lời:

a) Chọn A.

b) Chọn B.

c) Chọn C.

Bài 2 Trang 39 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối đồ vật với số đo độ dài thích hợp trong thực tế.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 39, 40 - Bài 27 Tiết 2

Trả lời:

Bút chì – 10cm

Cái bàn – 10 gang tay

Bức tường – 10 bước chân

Bài 3 Trang 40 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Nền nhà Nam và nền nhà Việt cùng được lát bởi một loại gạch men.

a) Nền nhà Nam                                                 b) Nền nhà Việt

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 39, 40 - Bài 27 Tiết 2

Nền nhà Nam dài ................viên gạch men.

Nền nhà Việt dài ............... viên gạch men.

c) Nền nhà ............... dài hơn nền nhà ...............

Trả lời:

a) Nền nhà Nam dài 11 viên gạch men.

b) Nền nhà Việt dài 10 viên gạch men.

c) Nền nhà Nam dài hơn nền nhà Việt.

Bài 4 Trang 40 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 39, 40 - Bài 27 Tiết 2

Các tầng của hai toà nhà trên cao bằng nhau.

a) Toà nhà A cao ....... tầng.

b) Toà nhà B cao .......  tầng.

c) Toà nhà A ....... toà nhà B.

Trả lời:

a) Toà nhà A cao 9 tầng.

b) Toà nhà B cao 8 tầng.

c) Toà nhà A cao hơn toà nhà B.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác