Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 97 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết số thích hợp vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

b) Đặt tính rồi tính

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

Trả lời:

a) Các số cần viết theo thứ tự trái sang phải là 70, 70, 80

40 + 30 = 70                            60 + 10 = 70                           30 + 50 = 80

b) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

Bài 2 Trang 97 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

Bài 3 Trang 98 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Đặt tính rồi tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

b) Viết số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

b) Các số điền từ trái qua phải là: 60, 40, 40

Bài 4 Trang 98 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào ô trống cho thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

a) Kết quả phép tính ở mỗi toa là:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

b) Các toa có kết quả bằng nhau là: toa ............., toa ............. , toa .............,  toa ............. 

Trả lời:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 97, 98 - Bài 39 Tiết 2

b) Các toa có kết quả bằng nhau là: toa A, toa C, toa E,  toa K

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác