Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án)

Quảng cáo

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức bản word trình bày đẹp mắt dễ dàng chỉnh sửa:

Bài 1. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

2; 4; 6; …; …..; 12; ……; …..; ……; 20.

Bài 2. Tính nhẩm

5 × 1 = ……

5 × 3 = …..

5 × 2 = ……

5 × 5 = …..

5 × 4 = ……

5 × 8 = ……

5 × 6 = ……

5 × 9 = ……

Bài 3. Số?

Thừa số

5

5

5

5

5

5

5

Thừa số

2

3

6

1

4

8

7

Tích

Quảng cáo

Bài 4. Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

5; 10; ….; ….; 25; …; ….; ….; ….; …..

Bài 5. Số?

a)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

b)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài 6. Tính nhẩm

2 × 3 = ….

2 × 4 = ….

5 × 2 = ….

5 × 7 = ….

6 : 2 = …..

Quảng cáo

8 : 2 = ….

10 : 5 = ….

35 : 5 = ….

6 : 3 = ….

8 : 4 = ….

10 : 2 = ….

5 : 7 = ….

Bài 7. Chị Lan đan mũ bằng len, mỗi cuộn len đan được 5 chiếc mũ. Hỏi với 4 cuộn len như vậy, chị Lan đan được bao nhiêu chiếc mũ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Quảng cáo

Bài 8. Số?

Bạn Hoa có 10 chiếc bút chì và chia đều cho các bạn.

a) Chia đều cho 2 bạn:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Mỗi bạn được Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2chiếc bút chì.

b) Chia đều cho 5 bạn:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2

Mỗi bạn được Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2chiếc bút chì.

Xem thử

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 2 đầy đủ cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên