Hướng dẫn giải Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 5Hướng dẫn giải Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 5

Câu 1:

Hướng dẫn giải và Đáp án

12345 678910
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A C D A B C D A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B C B A D A B A C
21 22 23a 23b 24 25
D D B D A D
Quảng cáo

Câu 1. Biến là x (t là hằng số), Do đó B đúng

Câu 2.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Lưu ý. Không áp dụng đạo hàm của một thương, tách như trên ta nhanh chóng tìm được kết quả.

Câu 3.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 4.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 5. y'=3x2-2;y' (1)=3-2=1

Quảng cáo

Câu 6. y'=4x3-2x;y' (1)=-2

Phương trình tiếp tuyến là y= -2(x+1)+1 hay y= -2x-1

Câu 7. y'=3/(x+1)2. Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 0 là y’(0)=3

Câu 8. Ta có y’ = 2x+3, y’(1)=5. Phương trình tiếp tuyến của parabol tại M(1;6) là đường thẳng y= 5x+1.

Câu 9. Ta tính được Q' (t)=4t+1, từ đó suy ra cường độ dòng điện tại thời điểm t=2s là I(2)= Q’(t)=4.2+1=9(A).

Câu 13.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 15.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 16.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 17. f(x)=(cos2x-sin2x)2=cos22x=1/2(cos4x+1)

f' (x)=-2sin4x .Ta có f' (π/24)=-2sin π/6=-1

Câu 18.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 19. f' (x)=x2-2mx-2m-1 có hai nghiệm phân biệt x=-1 hoặc x= 2m+1

Do đó f' (x) > 0,∀x > 0⇔2m+1≤0⇔m≤-1/2

Quảng cáo

Câu 20. f' (x)=-mx2+2mx-3

f' (x)≤0,∀x∈R⇔-mx2+2mx-3≤0,∀x∈R

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 21.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

f’(x) có 2 nghiệm phân biệt ⇔g(x)=x2-2x+3-4m có hai nghiệm phân biệt khác 1

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 22. y'=6sin2(2x+1) cos⁡(2x+1). Do đó dy=6sin2(2x+1)cos⁡(2x+1)dx

Câu 23. v(t)=S'=3t2-6t+5; γ(t)=S''=6t-6

a) Vận tốc là v(2)=S’(2)=5(m/s)

b) Gia tốc là γ(2)=S''(2)=6(m/s2)

Câu 24. (xem bài 19, Ôn tập chương V)

Câu 25. Cấp của đạo hàm lớn hơn bậc của đa thức nên đạo hàm cấp đó bằng 0.

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11