Lý thuyết Hàm số lượng giácLý thuyết Hàm số lượng giác

- Hàm số sin

Hàm số y = sinx xác định trên ® , nhận giá trị trên [-1;1] và

+ Là hàm số lẻ vì: sin (- x) = - sinx, ∀x ∈ ®.

+ Là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.

Quảng cáo

Hàm số y = sinx nhận các giá trị đặc biệt:

+ Sinx = 0 khi x = kπ, k ∈ Z.

+ Sinx = 1 khi x = π/2 + k2π, k ∈ Z.

+ Sinx = - 1 khi x = - π/2 + k2π, k ∈ Z.

Đồ thị hàm số y = sinx:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

- Hàm số côsin

Hàm số y = cosx xác định trên ®, nhận giá trị trên [-1;1] và

+ Là hàm số chẵn vì: cos (- x) = cosx, ∀x ∈ ®.

+ Là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.

Hàm số y = cosx nhận các giá trị đặc biệt:

+ Cosx = 0 khi x = π/2 + kπ, k ∈ Z.

+ Cosx = 1 khi x = k2π, k ∈ Z.

+ Cosx = - 1 khi x = - π+ k2π, k ∈ Z.

Quảng cáo

Đồ thị hàm số y = cosx:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

- Hàm số tang

Hàm số y = tanx = sinx/cosx xác định trên ®\ {π/2 + kπ, k ∈ Z}, nhận giá trị trên ® và

+ Là hàm số lẻ vì tan (- x) = tanx, ∀x ∈ ®\ {π/2 + kπ, k ∈ Z}.

+ Là hàm số tuần hoàn với chu kì π.

Hàm số y = tanx nhận các giá trị đặc biệt:

+ Tanx = 0 khi x = kπ, k ∈ Z.

+ Tanx = 1 khi x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

+ Tanx = - 1 khi x = - π/4 + kπ, k ∈ Z.

Đồ thị hàm số y = tanx:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

- Hàm số côtang

Hàm số y = cotx = cosx/sinx xác định trên ®\ {kπ, k ∈ Z}, nhận giá trị trên ® và

+ Là hàm số lẻ vì cot (- x) = -cotx, ∀x ∈ ®\ {kπ, k ∈ Z}.

+ Là hàm số tuần hoàn với chu kì π.

Quảng cáo

Hàm số y = cotx nhận các giá trị đặc biệt:

+ cotx = 0 khi x = π/2+ kπ, k ∈ Z.

+ cotx = 1 khi x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

+ cotx = - 1 khi x = - π/4 + kπ, k ∈ Z.

Đồ thị hàm số y = cotx:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11