Lý thuyết Phép thử và biến cốLý thuyết Phép thử và biến cố

- Phép thử: một thí nghiệm, một phép đo hay một sự quan sát hiện tượng nào đó được gọi là phép thử

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và được gọi là Ω. Ta chỉ xét các phép thử với không gian mẫu Ω là hữu hạn.

Quảng cáo

Biến cố

+ Biến cố là một tập con của không gian mẫu

+ Tập ∅ được gọi là biến cố không thể

+ Tập Ω được gọi là biến cố chắc chắn

- Phép toán trên các biến cố

Cho A và B là các biến cố liên quan đến phép thử T

Biến cố :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

được gọi là biến cố đối của A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra

Quảng cáo

A và B đối nhau

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Biến cố A∪B được gọi là hợp của hai biến cố A và B

A ∪ B xảy ra khi và chỉ khi A hoặc B xảy ra

Biến cố A ∩ B được gọi là giao của hai biến cố A và B

A ∩B xảy ra khi và chỉ khi A và B cùng xảy ra

Nếu A∩B=∅ thì A và B là hai biến xung khắc, tức là A ( hoặc B) xảy ra khi và chỉ khi B (hoặc A) không xảy ra.

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11