Lý thuyết Quy tắc đếmLý thuyết Quy tắc đếm

- Quy tắc cộng: một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động X hoặc Y. Nếu hoạt động X có m cách thực hiện, hoạt động Y có n cách thực hiện và không trùng với bất cứ cách thực hiện nào của X thì công việc đó có m+n cách thực hiện.

Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau thì:

n(A∪B) = n(A) + n(B)

Quảng cáo

Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn bất kì thì:

n(A∪B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B)

- Mở rộng: nếu A1,A2,...,An là các tập hợp hữu hạn. Đôi một không giao nhau thì n(A1∪A2∪…An) = n(A1) + n(A2)+...+n(An)

- Quy tắc nhân: một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp X và Y. Nếu hành động X có m cách thức hiện và ứng với nó có n cách thực hieenh hành dộng Y thì có m.n cách hoàn thành công việc.

Chú ý: quy tắc nhân có thể mở rộng cho nhiều hành động liên tiếp.

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11