Lý thuyết Xác suất của biến cốLý thuyết Xác suất của biến cố

Định nghĩa xác suất: giả sử A là biến cố có liên quan đến một phép thử với không gian mẫu Ω chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỉ số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A)

Quảng cáo
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Trong đó n(A) là số phần tử của A, còn gọi là số kết quả thuận lợi cho A, n(Ω) là số phần tử của Ω.

- Tính chất của xác suất

a) P(Ω) = 1; P(∅) = 0, 0≤P(A)≤1 vơi mọi biến cố A

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

với mọi biến cố A

c) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc ( tức A∩B=∅) cùng liên quan đến phép thử thì P(A∪B)= P(A) + P(B)

- Mở rộng: với hai biến cố A,B bất kì ta có P(A∪B) =P(A) + P(B) –P(A ∩ B)

Nếu A và B là hai biến cố độc lập (tức là sự xảy ra của một trong hai biến cố không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia), ta có:

P(A∩B)= P(A.B) = P(A).P(B)

Quảng cáo

Mở rộng:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11