AnkadienChuyên đề: Hidrocacbon không no

Ankadien

I. Định nghĩa

Định nghĩa: - Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi C = C trong phân tử.

Quảng cáo

- CTTQ chung là : CnH2n–2 (n ≥ 3)

Ví dụ: CH2 = C = CH – CH3 : Buta - 1,2 - đien

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

a) Với hiđrô CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2 → CH3 – CH2 – CH2¬ - CH3

b) Với Brôm

+ Cộng 1, 2:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

+ Cộng 1,4:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

+ Cộng đồng thời vào 2 nối đôi:

Chuyên đề Hóa học lớp 11
Quảng cáo

c) Với hiđrô halogenua:

+ Cộng 1,2:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

+ Cộng 1,4:

CH2=CH–CH=CH2 + HBr (dd) → CH3 –CH = CH-CH2Br

2. Phản ứng trùng hợp:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Polibutađien

Chuyên đề Hóa học lớp 11

3. Phản ứng oxi hoá

a) Oxi hoá hoàn toàn:

CnH2n–2 + (3n-1)/2O2 → nCO2 + ( n – 1) H2O

b) Oxi hoá không hoàn toàn:

Các ankađien cũng làm mất màu dung dịch KMnO4 như anken.

III. Điều chế

1. Điều chế butađien : từ butan hoặc butilen.

CH3 – CH2 – CH2–CH3 → CH2=CH–CH=CH2 + 2H2

2. Điều chế isopren:

Chuyên đề Hóa học lớp 11
Quảng cáo

Tham khảo các bài Chuyên đề 6 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-khong-no.jsp


Khóa học 12