Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ankenChuyên đề: Hidrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của anken

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng :

A. Anken là những hydrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C

Quảng cáo

B. Anken là những hydrocacbon mà CTPT có dạng CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

C. Anken là những hydrocacbon không no có CTPT CnH2n, n ≥ 2, nguyên.

D. Anken là những hydrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C.

Câu 2: Công thức tổng quát của Anken là:

A. CnH2n+2(n≥0) B.CnH2n(n≥2) C.CnH2n (n≥3) D.CnH2n-6(n≥6)

Câu 3: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.    B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en.    D. 2-etylbut-2-en.

Câu 4: Tên theo danh pháp quốc tế của chất (CH3)2CHCH=CHCH3 là:

Quảng cáo

A. 1-Metyl-2-isopropyleten     B.1,1-Đimetylbut-2-en

C. 1-Isopropylpropen    D.4-Metylpent-2-en.

Câu 5: Điều kiện để anken có đồng phân hình học?

A. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 1 ngtử hoặc nhóm ngtử giống nhau.

B. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 ngtử hoặc nhóm ngtử khác nhau.

C. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 ngtử hoặc nhóm ngtử giống nhau.

D. Mỗi ngtử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 1 ngtử hoặc nhóm ngtử khác nhau.

Câu 6: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 4.    B. 5.    C. 6.    D. 10.

Câu 7: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?

A. 4.    B. 5.    C. 6.    D. 7.

Câu 8: Anken có đồng phân hình học ?

A.Pent-1-en.    B. Pent-2-en.

C. 2-metylbut-2-en.    D. 3-metylbut-1-en.

Quảng cáo

Câu 9: Cho các chất sau:

(1)CH2=CHCH2CH2CH=CH2; (2)CH2=CHCH=CHCH2CH3;

(3)CH3C(CH3)=CHCH2;(4)CH2=CHCH2CH=CH2;

(5)CH3CH2CH=CHCH2CH3;(6)CH3C(CH3)=CH2;

(7)CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; (8)CH3CH=CHCH3.

Số chất có đồng phân hình học là:

A. 4.    B. 1.    C. 2.    D. 3.

Câu 10: Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học:

A.CH3CH=CHCH3    B.CH3CH=C(CH3)2

C.CH3CH=CHCH2CH3    D. Cả A, B.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D2. B3. C4. D5. B
6. B7. D8. B9. A10. B

Câu 7:

5 đồng phân cấu tạo và 2 đồng phân cis - trans

Câu 8:

CTCT: CH3CH=CHCH2-CH3

Câu 9:

2,5,7,8

Tham khảo các bài Chuyên đề 6 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-khong-no.jsp


Khóa học 12