File I/O trong C#Một file là một tập hợp dữ liệu được lưu giữ trong một disk với một tên cụ thể và một path thư mục. Khi một file được mở để đọc hoặc ghi, nó trở thành một stream.

Về cơ bản, stream là dãy các byte truyền qua path. Có hai stream quan trọng: Input streamOutput stream. Input stream được sử dụng để đọc dữ liệu từ file (hoạt động read) và Output stream được sử dụng để ghi vào trong file (hoạt động write).

Lớp I/O trong C#

System.IO namespace có nhiều lớp đa dạng mà được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác nhau với File, như tạo và xóa file, đọc và ghi một File, đóng một File, …

Bảng sau hiển thị một số lớp non-abstract được sử dụng phổ biến trong System.IO namespace trong C#:

I/O Class Miêu tả
BinaryReader Đọc dữ liệu gốc (primitive data) từ một binary stream
BinaryWriter Ghi dữ liệu gốc trong định dạng nhị phân
BufferedStream Một nơi lưu giữ tạm thời cho một stream
Directory Giúp ích trong việc thao tác một cấu trúc thư mục
DirectoryInfo Được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các thư mục
DriveInfo Cung cấp thông tin cho các Drive
File Giúp ích trong việc thao tác các File
FileInfo Được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các File
FileStream Được sử dụng để đọc và ghi bất kỳ vị trí nào trong một File
MemoryStream Được sử dụng để truy cập ngẫu nhiên tới stream được lưu giữ trong bộ nhớ
Path Thực hiện các hoạt động trên thông tin path
StreamReader Được sử dụng để đọc các ký tự từ một stream
StreamWriter Được sử dụng để ghi các ký tự tới một stream
StringReader Được sử dụng để đọc từ một string buffer
StringWriter Được sử dụng để ghi vào một string buffer

Lớp FileStream trong C#

Lớp FileStream trong System.IO namespace trong C# giúp đỡ trong việc đọc từ, ghi và đóng các File. Lớp này kế thừa từ lớp abstract là Stream.

Bạn cần tạo một đối tượng FileStream để tạo một File mới hoặc mở một File đang tồn tại. Cú pháp để tạo một đối tượng FileStream trong C# như sau:

FileStream <tên_đối_tượng> = new FileStream( <tên_file>, <FileMode>, <FileAccess>, <FileShare>);

Ví dụ: chúng ta tạo một đối tượng FileStream là F để đọc một File với tên sample.txt, như sau:

FileStream F = new FileStream("sample.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
Tham số Miêu tả
FileMode

FileMode enumerator định nghĩa các phương thức đa dạng để mở các File. Các thành viên của FileMode enumerator là:

 • Append: Nó mở một File đang tồn tại và đặt con trỏ tại phần cuối của File, hoặc tạo File, nếu File đó chưa tồn tại

 • Create: Nó tạo một File mới

 • CreateNew: Nó xác định tới Hệ điều hành rằng nó nên tạo một File mới

 • Open: Nó mở một File đang tồn tại

 • OpenOrCreate: Nó xác định tới Hệ điều hành rằng nó nên mở một File nếu nó tồn tại, nếu không thì nó nên tạo một File mới

 • Truncate: Nó mở một File đang tồn tại và truncate (cắt) kích cỡ của nó về 0 byte

FileAccess

FileAccess enumerators có các thành viên là: Read, ReadWriteWrite.

FileShare

FileShare enumerators có các thành viên sau:

 • Inheritable: Nó cho phép một File truyền tính kế thừa tới các tiến trình con

 • None: Nó từ chối việc chia sẻ File hiện tại

 • Read: Nó cho phép mở File để đọc

 • ReadWrite: Nó cho phép mở File để đọc và ghi

 • Write: Nó cho phép mở File để ghi

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa cách sử dụng của lớp FileStream trong C#:

using System;
using System.IO;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Vi du minh hoa File I/O trong C#");
      Console.WriteLine("---------------------------------");

      FileStream F = new FileStream("binary.dat", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);
      for (int i = 1; i <= 20; i++)
      {
        F.WriteByte((byte)i);
      }

      F.Position = 0;
      for (int i = 0; i <= 20; i++)
      {
        Console.Write(F.ReadByte() + " ");
      }
      F.Close();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

File I/O trong C#
Quảng cáo

Hoạt động File nâng cao trong C#

Ví dụ trước minh họa các hoạt động đơn giản trên File trong C#. Tuy nhiên, để lợi dụng tối đa sức mạnh của các lớp System.IO trong C#, bạn cần biết các thuộc tính và phương thức được sử dụng phổ biến về các lớp này.

Chủ đề và Miêu tả

Đọc và ghi Text File trong C#

Lớp StreamReaderStreamWriter giúp thực hiện việc đọc và ghi các File văn bản

Đọc và ghi File nhị phân trong C#

Lớp BinaryReaderBinaryWriter giúp thực hiện việc đọc và ghi các File nhị phân

Thao tác Windows file system trong C#

Nó cung cấp cho lập trình viên C# khả năng duyệt và xác định vị trí các File và thư mục trong Windows

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.