Phương thức nặc danh trong C#Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn có thể gọi một phương thức mà có thể được tham chiếu bởi một Delegate bởi sử dụng đối tượng Delegate đó.

Phương thức nặc danh (Anonymous Method) trong C# cung cấp một kỹ thuật để truyền một khối code như là một tham số delegate. Các phương thức nặc danh là các phương thức không có tên, chỉ có thân phương thức.

Bạn không cần xác định kiểu trả về trong một phương thức nặc danh; nó được suy ra từ lệnh return bên trong thân phương thức nặc danh đó.

Viết một Phương thức nặc danh trong C#

Các phương thức nặc danh (Anonymous Method) trong C# được khai báo với việc tạo instance của Delegate đó, với một từ khóa delegate. Ví dụ:

delegate void NumberChanger(int n);
...
NumberChanger nc = delegate(int x)
{
  Console.WriteLine("Phuong thuc nac danh: {0}", x);
};

Khối Console.WriteLine("Anonymous Method: {0}", x); là phần thân của phương thức nặc danh.

Delegate có thể được gọi cả với các phương thức nặc danh cũng như các phương thức được đặt tên theo cùng cách, ví dụ: bằng việc truyền các tham số phương thức tới đối tượng Delegate đó.

Ví dụ:

nc(10);

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa khái niệm trên:

using System;

delegate void NumberChanger(int n);
namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static int num = 10;
    public static void AddNum(int p)
    {
      num += p;
      Console.WriteLine("Phuong thuc co ten: {0}", num);
    }

    public static void MultNum(int q)
    {
      num *= q;
      Console.WriteLine("Phuong thuc co ten: {0}", num);
    }

    public static int getNum()
    {
      return num;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Phuong thuc nac danh trong C#");
      Console.WriteLine("--------------------------------");
      //tao doi tuong delegate su dung phuong thuc nac danh
      NumberChanger nc = delegate(int x)
      {
        Console.WriteLine("Phuong thuc nac danh: {0}", x);
      };

      //goi delegate su dung phuong thuc nac danh
      nc(10);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten
      nc = new NumberChanger(AddNum);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten
      nc(5);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten khac
      nc = new NumberChanger(MultNum);

      //goi delegate su dung phuong thuc co ten
      nc(2);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Quảng cáo

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Phương thức nặc danh trong C#

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.