Grouping Construct trong C#Grouping Construct trong C# mô tả các sub-expression của một Regular Expression và bắt các chuỗi phụ trong một input string. Bảng sau liệt kê các Grouping Construct trong C#:

Grouping construct Miêu tả Pattern So khớp
( subexpression ) Bắt subexpression đã so khớp và gán cho nó một số thứ tự dựa trên cơ sở 0 (\w)\1 "ee" trong "deep"
(?< name >subexpression) Bắt subexpression đã so khớp bên trong một nhóm đã được đặt tên (?< double>\w)\k< double> "ee" trong "deep"
(?< name1 -name2 >subexpression) Định nghĩa một sự định nghĩa nhóm cân bằng (((?'Open'\()[^\(\)]*)+((?'Close-Open'\))[^\(\)]*)+)*(?(Open)(?!))$ "((1-3)*(3-1))" trong "3+2^((1-3)*(3-1))"
(?: subexpression) Định nghĩa một noncapturing group Write(?:Line)? "WriteLine" trong "Console.WriteLine()"
(?imnsx-imnsx:subexpression) Áp dụng hoặc vô hiệu hóa các tùy chọn đã xác định bên trong subexpression A\d{2}(?i:\w+)\b "A12xl", "A12XL" trong "A12xl A12XL a12xl"
(?= subexpression) \w+(?=\.) "is", "ran", và "out" trong "He is. The dog ran. The sun is out."
(?! subexpression) \b(?!un)\w+\b "sure", "used" trong "unsure sure unity used"
(?< =subexpression) (?< =19)\d{2}\b "51", "03" trong "1851 1999 1950 1905 2003"
(?< ! subexpression) (?< !19)\d{2}\b "ends", "ender" trong "end sends endure lender"
(?> subexpression) [13579](?>A+B+) "1ABB", "3ABB", và "5AB" trong "1ABB 3ABBC 5AB 5AC"
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


regular_expression_trong_csharp.jsp


Tài liệu giáo viên