Truyền tham số bởi Output trong C#Một lệnh return có thể được sử dụng để chỉ trả về một giá trị từ một hàm. Tuy nhiên, sử dụng các tham số output, bạn có thể trả về hai giá trị từ một hàm. Các tham số output là tương tự như các tham số tham chiếu, ngoại trừ chúng truyền dữ liệu ra khỏi phương thức thay vì vào trong nó.

Dưới đây là ví dụ minh họa tham số output trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    public void getValue(out int x)
    {
      int temp = 5;
      x = temp;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Truyen tham so boi output trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp n = new TestCsharp();

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a = 100;

      Console.WriteLine("Truoc khi goi phuong thuc, gia tri cua a la: {0}", a);

      /* goi ham getValue() de lay gia tri */
      n.getValue(out a);

      Console.WriteLine("Sau khi goi phuong thuc, gia tri cua a la: {0}", a);
      Console.ReadLine();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Quảng cáo

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Truyền tham số bởi output trong C#

Biến được cung cấp cho tham số output không cần được gán một giá trị. Các tham số output là đặc biệt hữu ích khi bạn cần trả về các giá trị từ một phương thức thông qua các tham số đó mà không cần gán một giá trị khởi đầu cho tham số đó. Bạn xét ví dụ minh họa sau để hiểu khái niệm này trong C#:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    public void getValues(out int x, out int y)
    {
      Console.Write("Nhap gia tri thu nhat: ");
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap gia tri thu hai: ");
      y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Truyen tham so boi output trong C#");
      Console.WriteLine("-------------------------------------\n");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp n = new TestCsharp();

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a, b;

      /* goi ham getValues() de lay gia tri */
      n.getValues(out a, out b);

      Console.WriteLine("Sau loi goi phuong thuc, gia tri cua a la: {0}", a);
      Console.WriteLine("Sau loi goi phuong thuc, gia tri cua b la: {0}", b);
      Console.ReadLine();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Quảng cáo

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Truyền tham số bởi output trong C#

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


phuong_thuc_trong_csharp.jsp